MARKETING STAKEHOLDER ANALYSE

Hoe om te gaan met belangengroepen en stakeholders
Download PDF

Een stakeholderanalyse wordt genoemd in een business-plan of een globale business-strategie. Maar ook bij het ontwikkelen van een marketingstrategie is het raadzaam om je stakeholders te identificeren. Wie zijn je stakeholders? Welke belangen hebben zij? Hoe is de relatie met deze stakeholders? En hoe komt de marketingstrategie overeen met deze stakeholders?

Wat zijn stakeholders?

Voorbeelden van stakeholders zijn; media, aandeelhouders, het algemene publiek of de overheid. Maar ook medewerkers, klanten en toeleveranciers beïnvloeden of worden beïnvloed door je onderneming en je strategie. In deze methode houden we de volgende definitie aan:

Stakeholders beïnvloeden of worden beïnvloed door jouw marketingstrategie, dat kan direct of indirect.

Stakeholderanalyse maken

De stakeholderanalyse zoomt in op deze partijen en gaat na wat hun belangen zijn. En niet te vergeten in welke mate dit wel of niet conflicteert met jouw beoogde marketingstrategie. Ook is het mogelijk dat de belangen overeenkomen en elkaar kunnen versterken. Hoe je hier achter kunt komen, zien we hieronder.

Wat zijn mijn stakeholders belangen?

In de eerste stap van je stakeholderanalyse ga je na wie je stakeholders zijn en wat hun belangen zijn. De stakeholderanalyse daagt je uit om na te gaan met welke partijen jouw strategie interfereert. We pakken een voorbeeld van een lokale winkelier met een kledingzaak om de stakeholderanalyse uit te leggen.

Stakeholder Belangen
Stadskrant Interessante artikelen voor haar lokale lezers en advertenties verkopen
Winkeliersvereniging Organiseren van lokale ondernemers ten behoeven van de winkelstraat
Fashion blogster Haar vaste groep volgers voorzien van een fashion artikel per week
Politie Handhaving en veiligheid in de winkelstraat
Provincie Aanleg van nieuwe rondweg
Gemeente Bouw van nieuw winkelcentrum buiten de stad
Medewerkers Zekerheid en plezier in het werk

De kledingzaak heeft een overzicht gecreëerd van zijn stakeholders en hun belangen. Hiermee kan de winkelier bepalen in hoeverre deze overeenkomen met zijn strategie en handelingen.

Jouw marketingplan snel en gemakkelijk samenstellen

Waar conflicteren onze belangen?

In de volgende stap ga je opzoek naar tegenstrijdige belangen. Met je overzicht van stakeholders en hun belangen ga je na in hoeverre jouw huidige of beoogde marketingstrategie conflicteert. Uit de vorige lijst zijn de conflicterende belangen hieronder uitgewerkt. Ook heeft de winkelier onder de kolom ‘omvang’ een inschatting gemaakt in hoeverre deze belangen conflicteren.

Stakeholder Conflicterende belangen Conflict
Politie Je hebt een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een uithangbord. De politie heeft al verschillende keren aangegeven dat jouw uithangbord niet voldoet. Echter is dit volgens jou niet zo. Laag
Provincie De aanleg van de nieuwe rondweg zal ervoor zorgen dat jouw winkel een half jaar minder goed bereikbaar is. Gemiddeld
Gemeente De bouw van een grootschalig winkelcentrum buiten de stad is een bedreiging voor je winkel op lange termijn. Waarschijnlijk zal het nieuwe winkelcentrum ervoor zorgen dat de binnenstad minder aantrekkelijk wordt voor winkelaars. Momenteel is het besluit niet rond. Hoog

Nu je een overzicht hebt van mogelijke frictie-punten tussen jou belangen en de belangen van stakeholders, kun je hier een mogelijke oplossing bieden.

Jouw marketingplan snel en gemakkelijk samenstellen

Waar versterken onze belangen elkaar?

Het komt ook voor dat belangen helemaal niet conflicterend zijn en elkaar juist versterken. Soms is het niet direct duidelijk dat verschillende belangen elkaar versterken maar kom je daar in een stakeholderanalyse pas achter. Het doel van deze analyse is overzicht creëeren betreft je verschillende stakeholders. Door dit te doen wordt het vaak duidelijk dat verschillende belangen elkaar heel goed kunnen aanvullen.

Stakeholder Versterkende belangen Versterkend
Stadsblad Jouw unieke reclame-campagne kan voor een leuk artikel in het stadsblad zorgen. Hiermee vervullen jullie elkaars belangen. Hoog
Winkeliersvereniging De feestdagen staan voor de deur en de winkeliersvereniging organiseert een actie waarmee extra winkelaars naar jouw winkelstraat komen. Gemiddeld
Fashion blogster De fashion blogster ondervindt moeijlijkheid in het voorzien in haar belang. Namelijk iedere week een leuk artikel publiceren over de laatste mode-trends. Je hebt als eigenaar van een modezaak jarenlange ervaring in mode. Je schrijft een gast-artikel voor het fashion-blog. Daarbij communiceer je aan je klanten in je winkel dat je het artikel hebt geschreven. En in het fashion artikel plaats je een link naar je website. Gemiddeld
Politie De politie zet extra agenten in om jouw winkelstraat veilig te houden nu extra winkelaars naar de winkelstraat komen voor hun inkopen. De politie heeft hierover goed contact met de winkeliersvereniging. Laag
Provincie Wanneer de nieuwe rondweg af is zal de binnenstad makkelijker te bereiken zijn door winkelaars uit de hele provincie. Op lange termijn is de nieuwe rondweg een ‘kans’ voor jouw winkel. Hoog
Medewerkers Uiteraard heeft jouw winkel er baat bij dat je medewerkers met plezier naar hun werk komen. Hoog

Zie de belangen van de ‘fashion blogster’. Ze ondervindt moeilijkheid bij het creëeren van goede artikelen die haar volgers iedere week lezen. De eigenaar van de modezaak ziet hier een goede match, waarbij hij zijn expertise over de mode wereld laat zien en daaraan zijn bedrijfsnaam koppelt. De fashion blogster heeft duizenden volgers die ook weer vele vrienden hebben. Hoogstwaarschijnlijk wordt de blog dus ook gelezen door potentiële klanten. Door het opstellen van een stakeholderanalyse zoals hierboven krijg je als ondernemer of als marketeer inzicht in de belangen van verschillende stakeholders en (mogelijke) partners voor je onderneming. Deze belangen kunnen of conflicterend of versterkend zijn.

Jerome Knoot Strategischmarketingplan.com

Jerome Knoot

Marketing strateeg en ondernemer

Marketing toegankelijk voor iedereen" dat is mijn doel. Het Marketing Kennisplein vervult hierin de belangrijkste rol. Met e-learnings en slimme hulpmiddelen is jouw commerciële ambitie binnen handbereik. Bekijk Marketingbright Academy

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jouw marketingplan in 7 stappen

Jouw marketingplan in 7 stappen

Met deze gratis PDF...

Controleer je email inbox!

Share This