MARKETING ANALYSES

Overzicht van marketing analyses
Download PDF

Marketing analyses zijn gerichte onderzoeken naar deelgebieden in het marketingvak. Marketing analyses zijn gericht op het identificeren van mogelijkheden voor waardecreatie. Je gaat door het uitvoeren van marketing analyses opzoek naar opties om je markt-fit te versterken. Marketing analyses zijn in te zetten als onderdelen van de 7 stappen van het marketingplan.

Marketing quick scan

Om te weten waar je met je marketingonderzoek moet beginnen dien je inzage te hebben in de symptomen van het marketingprobleem. Door middel van een quick scan leer je de markt en organisatie in een breed opzicht kennen. Het is belangrijk om je breed te oriënteren. Hoe ruimer je jezelf oriënteert, hoe makkelijker je tot achterliggende en vaak verborgen symptomen kunt komen.

Marketing probleemscan

De probleemscan is essentieel om gericht onderzoek te doen naar markt en organisatie. Waarbij je je tijdens de quick scan breed hebt georiënteerd om een neutraal overzicht van markt en organisatie te ontwikkelen, is het binnen de probleemscan voornaam om in te zoomen op symptomen en zo het marketingprobleem te identificeren.

Branche analyse

Veranderingen in de bedrijfstak, zichtbaar of onzichtbaar, kunnen een groot effect hebben op je organisatie. Het is dan ook belangrijk om structureel en consistent onderzoek te doen naar de bedrijfstak. Vaak ligt er al een grote hoeveelheid markt informatie verborgen in het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de informatie die voor het oprapen ligt binnen je salesteam. Hoe verwerk je deze en andere informatie tot een gestructureerde branche analyse waarbij je mogelijkheden voor waardecreatie kunt identificeren?

Afnemers analyse

Om waarde te creëren voor je afnemers dien je deze te kennen. De afnemers analyse is daarom één van de belangrijkste werkzaamheden van iedere commerciële professional. Hoe meer je weet over je afnemers hoe makkelijker het wordt om je marketing op toe te passen. De afnemers analyse bestaat uit drie fases; marktdefinitie, algemene marktanalyse en samenstellen van afnemersgroepen.

Distributie analyse

De distributie analyse is vaak een ondergeschoven kindje in marketing kringen. Jammer, want hier valt veel te halen voor jou als marketeer. Kijk maar naar organisatie’s als Spotify, Dell of Albert.nl. Drie organisaties die hun markt sterk veranderen door de marketing-kracht van distributie. In drie stappen gaan we kijken naar jouw distributie; bedrijfskolom, distributiekanalen en de marketingfunctie van distributie.

Concurrentie analyse

De concurrentie analyse wordt in één zin adem genoemd met het vijf krachten model van Porter. Hoe zit dat precies? We gaan de vijf concurrentie krachten in jouw markt identificeren. Uiteindelijk geeft de concurrentie analyse een overzicht van de concurrentie krachten die spelen in jouw markt. Met deze concurrentie krachten kun je kansen en bedreigingen in jouw markt identificeren.

Stakeholder analyse

Een stakeholder analyse wordt genoemd in een business-plan of een globale business-strategie. Maar ook bij het ontwikkelen van een marketingstrategie is het raadzaam om je stakeholders te identificeren. Wie zijn je stakeholders? Welke belangen hebben zij? Hoe is de relatie met deze stakeholder? En hoe komt de marketingstrategie overeen met deze stakeholders?

Macro analyse

De macro omgeving omvat factoren waar de organisatie geen invloed op kan uitvoeren. Toch wordt het overgrote deel van het succes van een organisatie bepaald door factoren in de macro omgeving. Een organisatie dient in haar strategie rekening te houden met deze niet te controleren factoren. Voer een macro analyse uit om de macro omgeving inzichtelijk te krijgen.

Organisatie analyse

Hoe kun je waarde creëren binnen je organisatie? Om die vraag te beantwoorden gaan we aan de slag met een organisatie analyse. De organisatie analyse heeft als doel om sterktes en zwaktes van de organisatie te identificeren om deze vervolgens te optimaliseren met marketingstrategie.

Marketing audit

De marketing audit neemt de huidige marketing inspanningen onder de loep. Een portfolio analyse is een veelgebruikt onderdeel van deze marketing audit. Maar ook het klantenbestand wordt bekeken door middel van de klantenpiramide en niet te vergeten het huidige marketing beleid.

Financiële audit en kerngetallen

Vaak niet het favoriete onderdeel van een marketeer, maar een echte must, is het maken van een financiële analyse. Hoe staat de organisatie er financieel voor is de hoofdvraag die je gaat beantwoorden. Je gebruikt hiervoor financiële kengetallen.

SWOT analyse

De SWOT analyse is een opsomming van kansen en bedreigingen in de markt en sterktes en zwaktes van de organisatie. De SWOT analyse en de confrontatiematrix samen zijn onmisbaar voor je strategisch marketingplan. De letters SWOT staan voor het Engelse; Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats.

Strategische issues

Wanneer je alle informatie van je confrontatie hebt verwerkt, moet in de matrix de strategische issues zichtbaar worden. Het is raadzaam om de confrontatie door verschillende mensen die de organisatie goed kennen in te laten vullen. Op deze manier heb je meer zekerheid dat het beeld dat ontstaat overeenkomt met de werkelijkheid en het niet de mening van één of enkele personen bevatten.

Jerome Knoot Strategischmarketingplan.com

Jerome Knoot

Marketing strateeg en ondernemer

Marketing toegankelijk voor iedereen" dat is mijn doel. Het Marketing Kennisplein vervult hierin de belangrijkste rol. Met e-learnings en slimme hulpmiddelen is jouw commerciële ambitie binnen handbereik. Bekijk Marketingbright Academy

2 Reacties

 1. Ana

  Hi Jerome,

  Allereerst bedankt voor deze overzichtelijke en informatieve website! Voor de uitwerking van mijn scriptie ben ik op zoek naar literatuur, theorieën en modellen met betrekking tot het uitvoeren van marktonderzoek. Specifiek gaat het hierbij om het in kaart brengen van vraag en aanbod, om vervolgens aanbevelingen te geven over de wijze waarop het aan te bieden product daarop toegespitst kan worden.

  Invulling geven aan het theoretisch kader van het onderzoek, vind ik hierbij lastig. Het onderzoek is sterk gericht op het in kaart brengen van de markt, wat het een informatief en verkennend karakter geeft. Bij het wetenschappelijk, met gedegen bronnen, onderbouwen van een dergelijk onderzoek loop ik vast. Het gaat hierbij om een onderzoek voor een verkeersbureau en daarmee in de toeristische sector. Heb jij tips op het gebied van bronnen en modellen die hier eventueel van toepassing zouden kunnen zijn?

  Alvast bedankt!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jouw marketingplan in 7 stappen

Jouw marketingplan in 7 stappen

Met deze gratis PDF...

Controleer je email inbox!

Share This