MARKETINGPLAN

Jouw strategisch marketingplan in 7 stappen
Download PDF
Hoe schrijf je een strategisch marketingplan? Met deze SMP-methode stel je een strategisch marketingplan samen in zeven overzichtelijke stappen. Je zult zien hoe je aan de hand van verschillende marketingmodellen en analyses stap voor stap tot jouw marketingplan kunt komen.

In zeven stappen jouw marketingplan

Zonder structuur is het erg lastig om een marketingplan te schrijven. Marketingmodellen en analyses verliezen hun functie als je de resultaten niet op de juiste manier opvolgt. Het is namelijk zo dat de resultaten uit voorgaande stappen de input leveren voor de daarop volgende stappen.

Zodoende heeft je marketingplan een structuur nodig. Dat noemen we een framework of een methode. Het framework dat in dit artikel wordt behandeld heet de; SMP-methode. SMP staat voor strategisch marketingplan omdat het eindresultaat van de SMP-methode marketingSTRATEGIE is.

Binnen de SMP-methode wordt deze marketingstrategie uitgewerkt tot een marketingmix en uiteindelijk tot een marketingjaarplan. Daarmee heb je een gedetailleerd activiteitenplan om je marketingstrategie tot implementatie te brengen.

“Wat een fijne site, ik sluit mij volledig aan bij de andere reacties! Super overzichtelijk en waar je echt wat aan hebt!” – Marieke

★ ★ ★ ★ ★

“Ik heb van jouw veel meer informatie ontvangen dan ik had verwacht. Het zal mij nu zeker lukken mijn marketingstrategie te beschrijven.” – Claudine

★ ★ ★ ★ ★

“Een mooie opfrisser. Het is echt handige informatie en ik weet nu waar ik op moet focussen.” – Henny

★ ★ ★ ★ ★

“Hele website doorgenomen. Alles is zeer herkenbaar en duidelijk. Fijne opfrisser! Wat ik nog miste op de website lees ik zojuist in het e-boek. TOP!” – Jaimy

★ ★ ★ ★ ★

“Bedankt voor de filmpjes en de tekst die je beschikbaar hebt: héél boeiend.” – Marc

★ ★ ★ ★ ★

Inhoudsopgave marketingplan

De structuur van de SMP-methode kun je duidelijk terugzien in de inhoudsopgave van een marketingplan. Je maakt het jezelf als schrijver van een marketingplan namelijk een stuk makkelijker als je de volgorde van je framework ook aanhoudt in het verslag van je marketingplan.

 1. Doel – bepalen van de uitgangspositie
 2. Markt – identificeren van kansen en bedreigingen
 3. Organisatie – sterktes en zwaktes analyseren
 4. Markt-fit – organisatie confronteren met de markt
 5. Marketingstrategie – oplossing bieden voor probleemgebieden
 6. Marketingmix – bepalen van de marketingmix
 7. Marketingjaarplan – operationeel activiteitenplan

Stap 1 tot en met 3 wordt gezamenlijk de situatieanalyse genoemd. Tijdens de situatieanalyse ben je uitsluitend bezig met analyseren en onderzoeken. Je wilt de feiten weten!

Stap 4 tot en met 7 zijn een logisch gevolg van elkaar waarbij je steeds nieuwe conclusies trekt. De conclusies uit de voorgaande stappen bieden input voor de daarop volgende stappen. Het eindresultaat is een operationeel activiteitenplan om jouw marketingstrategie in de praktijk te brengen. De verschillende hoofdstappen bestaan op hun beurt weer uit marketinganalyses en marketingmodellen.

Marketingplan uitgelegd

In de onderstaande video wordt de SMP-methode kort uitgelegd. Na het zien van deze video begrijp je de samenhang van de zeven stappen wellicht beter en kun je aan de slag met je eigen marketingplan.

Wil je het later nog eens na kunnen lezen? Download dan ons gratis ebook ‘Jouw marketingplan in 7 stappen’.

Marketingplan in twee fasen

Bij het maken van een marketingplan zijn twee fasen te onderscheiden. De eerste fase is die van marketingonderzoek. Dankzij dit onderzoek heb je voldoende informatie over de markt en de organisatie om ‘marketing’ te ontwikkelen in de marketingontwikkelingsfase.

Framework voor de Strategisch Marketingplan Methode

Marketingonderzoek

De eerste fase is marketingonderzoek. Je bent voornamelijk bezig met het analyseren van de markt en organisatie en het vaststellen van feiten. Je analyseert de huidige situatie. Daarom wordt deze fase ook weleens situatieanalyse genoemd. De situatie analyse bestaat uit de externe analyse en de interne analyse.

Jouw marketingplan snel en gemakkelijk samenstellen

Je gaat opzoek naar kansen en bedreigingen in de markt en sterktes en zwaktes in de onderneming. Daar komt de Engelse afkorting SWOT ook vandaan; strengths, weaknesses, opportunities and threats. De SWOT-analyse is de onmisbare kern van jouw marketingplan. Hier confronteer je de marktfactoren met de organisatiefactoren om inzage te krijgen in je markt-fit.

Marketingontwikkeling

Na de confrontatie van de onderneming met de markt kan het echte werk beginnen. Je bent nu bekend met de strategische issues van de mark-fit. Met andere woorden, je weet waar verbetering mogelijk is betreft de aansluiting met je markt.

Je gaat een marketingstrategie ontwikkelen die positieve issues uitbouwt of versterkt en negatieve issues afzwakt. Tijdens de fase van marketingontwikkeling is jouw verantwoordelijkheid groot! Je gaat daadkrachtige keuzes maken, gebaseerd op de feiten die je tijdens je marketingonderzoek hebt vergaard.

DOEL VAN JE MARKETINGPLAN

Vaststellen van de uitgangspositie
In hoeverre weet je wat je wilt bereiken met je marketingplan? Wellicht heb je al een vermoede waarom je een marketingplan gaat schrijven. Je hebt bijvoorbeeld de ambitie om nieuwe markten te betreden. Of je wilt je huidige online marketing verder ontwikkelen. Misschien heb je zelfs de ambitie om markten in het buitenland te exploiteren.

Ambitie van je marketingplan

De reden voor een marketingplan hoeft niet altijd op groei gebaseerd te zijn. Je kunt ook heel goed een marketingstrategie ontwikkelen voor het behoud van je huidige positie. Of zelfs voor het afbouwen van je business in bepaalde markten. Wat je reden ook is om een strategisch marketingplan te schrijven, je gaat op zoek naar het meest passende traject voor je onderneming op lange termijn. Je kunt dit traject – lees marketingstrategie – ontwikkelen voor je onderneming of een deel van je onderneming. Een ‘business unit’ of ‘product-markt combinatie’ kan zo’n deel van je onderneming zijn. Voordat je in de wilde weg analyses en marketingmodellen gaat uitvoeren, is het raadzaam om je onderzoek te “richten” op de juiste zaken. Dat richten doe je in deze eerste stap. Wat wil je bereiken met je marketingplan? Bepaal de uitgangspositie of anders gezegd het doel van je marketingplan. Met een duidelijke definiëring van je doel, heb je leidraad bij het ontplooien van je marketingonderzoek. Je onderzoek richt zich in de vervolgstappen op; Markt en Organisatie.

Quickscan

De eerste deelstap is de quick scan. De quick scan heeft als functie om jezelf breed te oriënteren op de onderneming, de markt en de marketing-uitdaging. Eigenlijk probeer je de vermoedelijke marketing-uitdaging even zoveel mogelijk opzij te zetten. Daarmee wordt bedoeld dat je ‘open’ en neutraal naar de onderneming en product-markt combinatie – afgekort PMC – gaat kijken. Probeer jezelf uit te dagen door zonder tunnelvisie naar de PMC en onderneming te kijken. Wellicht ontdek je minder zichtbare symptomen die (mede-)verantwoordelijk zijn voor het strategische marketing-probleem. begrip: Product-markt combinatie, oftewel PMC is een marketing-term die gebruikt wordt om de combinatie van oplossing en zijn specifieke markt uit te drukken. Bijvoorbeeld; Jan is als marketeer verantwoordelijk voor de PMC van spelt-meel voor de markt van ambachtelijke bakkers.

Marketing probleemscan

De tweede deelstap bij het bepalen van je doel is de probleemscan. Na je quick scan heb je meer ‘feeling’ met eventuele symptomen opgedaan. In de probleemscan gaan we inzoomen op deze symptomen om het marketing-probleem te definiëren. Als jij liever over een marketing-uitdaging spreekt, mag dat ook. Symptomen wijzen op een mogelijk marketing-probleem. Zijn deze symptomen kwantitatief of kwalitatief van aard? Zijn deze potentieel of urgent? Wat zijn de achterliggende oorzaken van deze symptomen? Met deze vragen zoomen we verder in op symptomen die mogelijk wijzen op een strategisch marketing-probleem. Symptomen kunnen ook groei in de weg staan. Je wilt bijvoorbeeld beginnen met exporteren naar de Duitse markt. Echter ontbreekt het aan de juiste distributiekanalen naar Duitsland. Hiermee kun je concluderen dat je marketing-uitdaging het opzetten van een Duits distributiekanaal is.

Eindconclusie van deze stap

Wanneer je je strategisch marketing-probleem als uitgangspunt voor je marketingplan kunt inzetten, heb je de eerste stap voldoende afgerond. Je hebt hierbij analyse verricht naar zichtbare en minder zichtbare symptomen alsmede onderzoek verricht naar achterliggende oorzaken. Je hebt tijdens de quick scan neutraal en zonder tunnelvisie gehandeld. Waarna je doormiddel van de probleemscan, gericht op symptomen tot het strategisch marketing-probleem bent gekomen.

MARKT VERKENNEN

Lokaliseren van kansen en bedreigingen
Welke kansen en bedreigingen spelen in je markt? In stap 2 gaan we de markt verkennen. Deze stap wordt ook wel de externe analyse genoemd. Dit omdat deze analyse zich richt op de externe omgeving en externe factoren. Je analyseert en beschrijft feiten die spelen in de markt. Denk daarbij aan trends, marktsegmenten en marktveranderingen. Zoek naar mogelijkheden voor waardecreatie in de externe omgeving. Maar laten we eerst ter verduidelijking enkele marketing-termen op een rijtje zetten.

Externe omgeving

We spreken in marketing-kringen over een ‘externe omgeving’ en een ‘interne omgeving’. Met intern bedoelen we de onderneming en met extern de markt (alles buiten de onderneming).

Om het nog specifieker – en lastiger – te maken bestaat de markt op zijn beurt weer uit een meso omgeving en een macro omgeving. Meso omgeving is de bedrijfstak en macro omgeving is de gehele markt (alles buiten de bedrijfstak). Wanneer over de micro omgeving gesproken wordt, bedoelt men de interne omgeving. Om de externe omgeving in kaart te brengen voeren we een externe analyse uit.

Branche analyse

Om de verschillende omgevingen in kaart te brengen zijn verschillende analyses beschikbaar. We beginnen met de bedrijfstak analyse welke gericht is op de meso omgeving. Om de meso omgeving juist in kaart te brengen bestaat de bedrijfstak analyse uit verschillende deel-analyses;

noot: als alternatief op de bovenstaande bedrijfstak analyse wordt ook wel het ABCD-model gebruikt. Het ABCD-model is een veelgebruikt alternatief in Nederland doordat het pragmatisch van aard is.

Jouw marketingplan snel en gemakkelijk samenstellen

DESTEP-analyse

De macro omgeving wordt onder de loep genomen door middel van de DESTEP-analyse. De macro omgeving wordt grofweg bepaald door 6 verschillende factoren;

 • Demografische factoren
 • Economische factoren
 • Sociaal-maatschappelijke factoren
 • Technologische factoren
 • Ecologische factoren
 • Politiek-juridische factoren

Bij het onderzoeken van de macro-omgeving zoom je in op deze deelgebieden. Ook hier kunnen kansen en bedreigingen liggen voor de onderneming.

Kansen en bedreigingen

Het eindresultaat van stap 2 – het verkennen van de markt – zijn kansen en bedreigingen. Kansen en bedreigingen kunnen zich alleen buiten de organisatie bevinden en zijn dus altijd extern. Je onderzoek naar de meso en macro omgeving is er dus op gericht om kansen en bedreigingen te lokaliseren. Je hebt de markt analyse voldoende afgerond wanneer; kansen en bedreigingen inzage geven in huidige markt-ontwikkelingen en voldoende beeld van de markt geven voor waardecreatie. De markt en organisatie analyse samen vertegenwoordigen de SWOT-analyse. Deze analyse is erop gericht om kansen en bedreigingen uit de externe omgeving en sterktes en zwaktes uit de interne omgeving, te lokaliseren. Daarmee heb je na het voltooien van je markt analyse in stap 2 de helft van de SWOT-analyse al voltooid. Daarmee gaan we verder naar stap 3 – de organisatie.

ORGANISATIE ANALYSEREN

Vaststellen van sterktes en zwaktes in de organisatie
Wat zijn de sterktes en zwaktes van de organisatie? In deze derde stap van het marketingplan ga je opzoek naar sterktes en zwaktes van de organisatie. Je gaat na, waar de organisatie uitblinkt en waar de organisatie zich kan verbeteren. Het kan ook een conclusie zijn dat je op bepaalde punten moet compenseren omdat je bepaalde eigenschappen mist in het bedrijf. Sterktes en zwaktes komen alleen voor in de interne omgeving. De sterktes en zwaktes – ook wel strengths en weaknesses genoemd – leveren samen met de kansen en bedreigingen uit stap 2, de input voor de SWOT- en confrontatiematrix in stap 4.
Waarom: inzage in de organisatie
Onderdelen: organisatie analyse, portfolioanalyse, BCG-matrix, MaBa-analyse, vaardighedenanalyse, 7S-model McKinsey, waardeketen, activiteitensysteem, marketingaudit, marktgerichtheid, marketingprogramma’s, marketingafdeling en systemen, klantenpiramidefinanciële audit en kengetallen

Sterktes en zwaktes van de organisatie

Wat zijn de sterktes en zwaktes van de organisatie? In deze derde stap van het marketingplan ga je opzoek naar sterktes en zwaktes van de organisatie. Je gaat na, waar de organisatie uitblinkt en waar de organisatie zich kan verbeteren. Het kan ook een conclusie zijn dat je op bepaalde punten moet compenseren omdat je bepaalde eigenschappen mist in het bedrijf. Sterktes en zwaktes komen alleen voor in de interne omgeving. De sterktes en zwaktes – ook wel strengths en weaknesses genoemd – leveren samen met de kansen en bedreigingen uit stap 2, de input voor de SWOT- en confrontatiematrix in stap 4.

Interne analyse

Je hebt in stap 2 al kunnen lezen dat er verschillende marketing omgevingen te identificeren zijn. De externe omgeving bevindt zich buiten de omgeving en is onderverdeeld in de meso omgeving – de bedrijfstak – en de macro omgeving. Dan hebben we nog de interne omgeving oftewel de micro omgeving. Kort gezegd bedoelen we hiermee de onderneming zelf. Om sterktes en zwaktes te identificeren binnen de onderneming kun je een interne analyse uitvoeren. De definitie van een interne analyse is als volgt:

Een interne analyse is een onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de organisatie op basis van een goede doorgronding van het middelenprofiel van de organisatie.

Dit middelenprofiel van je onderneming geeft inzage in de mogelijkheden om waarde te creëren voor je markt. Hoe je kunt inzien waar mogelijkheden liggen voor waardecreatie laten we zien in stap 4. In deze stap ga je de markt met de organisatie confronteren. Maar voor het zover is dienen we een middelenprofiel van je onderneming op te stellen.

Middelenprofiel van je onderneming

De term ‘middelen analyse’ wordt regelmatig gebruikt als synoniem voor de interne analyse. Het woord ‘analyse’ geeft aan dat er een doorgronding plaatsvindt. Het woord ‘middelen’ slaat op de middelen die je als onderneming kunt aangrijpen om tot je doel te komen. Middelen is een verzamelnaam voor een drietal zaken; Middelen analyse Activa of assets – zijn de bezittingen van de onderneming. Activa zijn wederom onder te verdelen in materiële activa – bijvoorbeeld productiemiddelen, producten en patenten. En immateriële activa – bijvoorbeeld merk-reputatie en zaken contacten. Kennis en vaardigheden – van de mensen binnen de onderneming. Naast de verschillende activa hebben middelen ook betrekken op de kennis en vaardigheden van mensen in de organisatie om waarde te creeëren met de aanwezige activa. Ook de samenwerking intern komt hier aan bod. Is de organisatie slim ingedeeld om medewerkers elkaar te laten versterken? Potentie tot partnering – met andere organisatie’s. Samenwerken met andere organisaties brengt de mogelijkheid om je middelen-profiel op slimme wijze aan te vullen. In de connective wereld waarin we leven wordt partneren steeds makkelijker en ook belangrijker. Steeds meer bedrijven zien het belang in, om zich toe te leggen op kern-activiteiten. Daarmee wordt het fenomeen ‘linking capabilities’ waarbij je invulling zoekt voor zaken buiten je kern-activiteiten, ook steeds belangrijker. Nu we weten waar en hoe we moeten zoeken naar mogelijkheden voor waardecreatie kunnen we beginnen met de verschillende audit’s. Deze zijn gericht op verschillende facetten van de onderneming. We gaan ons middelenprofiel compleet maken door middel van een organisatie audit, marketing audit en financiële audit.

Jouw marketingplan snel en gemakkelijk samenstellen

Organisatie audit

Producten en diensten zijn de feitelijke dragers van de waarde van het bedrijf voor de klant. Daarom is het een geschikt startpunt om deze ‘waarde-fundering’ als eerste onder de loep te nemen. Het geeft je gelijk een eerste globale indruk van de huidige strategische marktpositie van het bedrijf en het succes van de marketingstrategie tot nu toe. Dit doen we doormiddel van het uitvoeren van een productportfolio. De MaBa-analyse en de BCG-matrix zijn de meest bekende en meest gebruikte marketingmodellen voor het samenstellen van een productportfolio. Een volgende goede stap is het analyseren van de onderneming op haar vaardigheden. De vaardigheden analyse helpt hierbij. In een invloedrijk artikel stelt George Day in 1994 het volgende:

Voor een juiste afstemming met de markt is een specifiek pallet aan vaardigheden nodig

George Day

Marketing Science Institute, University of Pennsylvania

Het 7S-model van McKinsey helpt bij het inzichtelijk krijgen van een aantal belangrijke strategische waarden van de onderneming. Zeven verschillende elementen vormen in samenspel een organisatie volgens dit 7S-model. Het beroemde consultancy bureau McKinsey ontwikkelde en publiceerde dit model in de jaren tachtig. De waardeketen van Porter – ook wel value chain genoemd – is een marketingmodel dat laat zien waar in de organisatie waarde wordt toegevoegd en hoe dit gebeurt. De waardeketen gaat uit van samenhangende waardeactiviteiten die leiden tot een zekere commerciële marge. Porter was na het publiceren van zijn value chain van mening dat deze te statisch van aard zou zijn. Voortbouwend op zijn value chain, heeft Porter het activiteitensysteem gepubliceerd. Ook hier is Porter uitgegaan van een onderlinge samenhang van activiteiten.

Marketing audit

De marketingfunctie van de onderneming is een niet te missen onderdeel van je strategische marketing analyse. In de marketing-literatuur is veel gepubliceerd over de marktgerichtheid van de organisatie. In de jaren ’50 stelt Peter Drucker al dat het cruciaal is voor bedrijven om de klant centraal te stellen om te overleven. Later gingen onder andere Levitt en Kotler verder op dit onderwerp. De laatste jaren is de marketing-literatuur aangevuld met het onderwerp marktgerichtheid en het onderscheid tussen klantgerichtheid en marktgerichtheid.

Waardecreatie in de organisatie

Eindresultaat. Je onderzoekt met de interne analyse de mogelijkheden voor waardecreatie binnen de organisatie. Het doel is om sterktes en zwaktes van de organisatie te lokaliseren. Denk daarbij aan organisatiebeleid, marketingbeleid en financiële middelen.

MARKT-FIT VISUALISEREN

Je organisatie confronteren met de markt
Hoe is de aansluiting van de organisatie met haar markt? De confrontatie is een zeer belangrijke stap in het strategisch marketingplan. In deze stap worden de bevindingen uit de externe en interne analyse met elkaar geconfronteerd. Het is belangrijk om deze stap nauwkeurig op te volgen omdat een verkeerde interpretatie voor heel andere resultaten kan zorgen, waarbij verkeerde conclusies getrokken worden. De confrontatie geeft de input om marketing strategie te bepalen.
Waarom: inzage in je markt-fit
Onderdelen: SWOT-analyse, confrontatiematrix, strategische issues, centrale marketingprobleem

SWOT-analyse

De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uit de externe en interne analyse worden in de SWOT-analyse verzameld en gerangschikt op belangrijkheid. Eigenlijk is de SWOT-analyse niets anders dan het overzichtelijk maken van de uitkomsten uit de markt en organisatie analyse. Door deze input op belangrijkheid te sorteren neem je de juiste elementen mee naar de confrontatie analyse en kun je in een later stadium gemakkelijk terugblikken op de SWOT om de strategie vorm te geven.

Confrontatie analyse

Je kunt de confrontatie analyse als het hart van je strategisch marketingplan beschouwen. Het is namelijk het keerpunt in je marketingonderzoek. Waar je voorheen voornamelijk bezig was met het analyseren en beschrijven van feiten, zul je vanaf nu informatie interpreteren om besluiten te nemen. Hoe je deze confrontatie analyse uitvoert is beschreven als de confrontatiematrix.

Probleemgebieden

De confrontatie legt probleemgebieden bloot. Het gaat om mismatches tussen markt en organisatie. Deze probleemgebieden worden strategische issues genoemd. Het antwoord op deze issues is de marketingstrategie. Stap 4.1 – SWOT-analyse Stap 4.2 – Confrontatiematrix Stap 4.3 – Strategische issues

Centraal marketing probleem

MARKETINGSTRATEGIE BEPALEN

Oplossing bieden voor probleemgebieden
Hoe kun je negatieve issues afzwakken en positieve issues uitbouwen? Nu je inzage hebt in marketing aandachtspunten kun je marketingstrategie ontwikkelen waarbij negatieve issues worden afgezwakt en positieve issues worden uitgebouwd. De gekozen strategie geeft input voor de marketingmix.

Strategische opties

Bekijk welke strategieën antwoord bieden op de issues en probleemgebieden. Hoe je een dergelijke strategie opstelt is terug te vinden bij strategische opties. De Ansoff-matrix en de waardestrategieën volgens Treacy en Wiersema voorzien jouw marketingstrategie van de juiste onderbouwing.

Jouw marketingplan snel en gemakkelijk samenstellen

Toetsen en kiezen van de strategie

De meest geschikte strategie kan getoetst en gekozen worden doormiddel van het SFA-model en het FOETSJE-model. Je beoordeelt hiermee de geschiktheid, de mogelijkheid en de acceptatie van de strategieën die in aanmerking komen. Een gesprek met mensen die zowel de organisatie als de markt goed kennen kan ook bevorderlijk werken. Stap 5.1 – Strategische opties

FOETSJE-model

Stap 5.2 – Strategische keuze

Ansoff-matrix

Waardestrategieën Treacy en Wiersema

SDP-model

Stap 5.3 – Strategische doelstellingen

TACTIEK EN MARKETINGMIX

Bepalen van marketinginstrumenten en marketingmix
Welke marketinginstrumenten zet je in? De gekozen marketingstrategie is voor lange termijn (doorgaans 5 jaar of langer). De marketingmix bevindt zich op tactisch beslissingsniveau. Tactiek om de markt te bewerken wordt uitgezet op midden lange termijn wat doorgaans 2 tot 5 jaar is. De marketingmix is een evenwichtige samenstelling van de verschillende marketinginstrumenten die je als organisatie tot je beschikking hebt.
Waarom: tactische kader en marketinginstrumenten bepalen
Onderdelen: marketingmix, 4P’s, 4C’s, SIVA-model, customer journey, sales funnel, marketing funnel 

Strategisch, tactisch en operationeel

Een strategisch marketingplan omvat verschillende beslissingsniveaus binnen de organisatie. Je begint bij het strategische beslissingsniveau, gevolgd door het tactische en operationele beslissingsniveau. Hoe groter de organisatie, hoe belangrijker het is om de verschillende beslissingsniveaus en de mensen die daarover gaan, te betrekken in het proces. De afbeelding hieronder laat de verschillen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau duidelijk zien.

Strategisch, tactisch en operationeel beslissingsniveau

Marketinginstrumenten

De marketingmix is een evenwichtige samenstelling van de verschillende marketinginstrumenten. De meest bekende samenstelling is natuurlijk volgens het principe van de 4 P’s; Product, Prijs, Plaats en Promotie. Kritiek op deze samenstelling is dat dit model onvoldoende klantgericht is en teveel vanuit het gezichtsveld van de organisatie wordt bedacht. Kotler introduceerde als alternatief de 4 C’s; Core benefits, Cost for customer, Convenience en Communication. Stap 6.1 – Marketingmix

4P’s

4C’s

SIVA-model

Customer journey

De customer journey biedt nuttige aanknopingspunten voor het bepalen van de marketingmix in de beide klantgerichte marketingmix-modellen; het 4C-model en het SIVA-model. De customer journey map laat zien welke kanalen en contactmomenten in de klantreis geoptimaliseerd kunnen worden en vormt zo een waardevolle bron waarop keuzes bij het samenstellen de marketingmix gebaseerd kunnen worden.

Sales funnel en marketing funnel

De sales funnel en marketing funnel zijn modellen die vanuit de praktijk zijn ontstaan. Ze hebben geen wetenschappelijke achtergrond, maar worden wel steeds meer gezien als onmisbaar in het verkoopproces van een onderneming. Ze bieden houvast bij het bepalen van de tactiek om de markt te bewerken. Een goed geoptimaliseerde sales- en marketing funnel verleidt suspects, leads en prospects tot een aankoop en converteert hen naar (terugkerende) klanten.

MARKETING JAARPLAN

Activiteitenplan en controle momenten
Wat moet er gebeuren om deze strategie en tactiek te realiseren en hoe kunnen we dat controleren? Zonder deze stap is al het voorgaande werk van je marketingplan overbodig. Het betreft de implementatie en evaluatie van de marketingstrategie en de bijbehorende marketingmix. Doorgaans wordt het activiteitenplan uitgezet voor het komende jaar. Ook kan het activiteitenplan opgenomen worden in een marketing jaarplan.

Gantt chart

Om een planning te maken voor de marketingmix en verschillende marketingactiviteiten leent de Gantt chart zich uitermate goed. Dit model laat in een grafiek de tijdlijn zien waarop verschillende activiteiten gepland staan. Bij uitloop van activiteiten kan het model zelfs berekenen in hoeverre dit vertraging oplevert voor opeenvolgende activiteiten.

Jouw marketingplan snel en gemakkelijk samenstellen

Kritieke prestatie-indicatoren

Controlemomenten zijn een belangrijk middel om inzage te krijgen in de uitvoering van de marketingstrategie. Stel vooraf vast aan welke kritieke prestatie-indicatoren valt af te lezen of de organisatie nog op de juiste koers is bij het uitvoeren van het marketingplan. Gebruik deze KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) op het niveau van missie en visie, strategische doelstellingen en tactische en operationele doelstellingen. Deze laatste doelstellingen bevatten budgetten, planning en de eindverantwoordelijke van de betreffende doelstelling.

Marketing jaar plan

Het marketingjaarplan is een jaarlijks terugkerend marketingplan waarin de koers van de organisatie binnen de gekozen marketingstrategie en tactische invulling wordt getoetst. Ook wordt er in het marketingjaarplan een activiteitenplan opgesteld voor het nieuwe jaar. Het marketingjaarplan is een controlemoment om terug te kijken op de gekozen strategie en tactiek en waar nodig bij te stellen. Echter is het niet de bedoeling dat ieder jaar de marketingstrategie volledig wordt herzien immers deze voor lange termijn wordt opgesteld. Stap 7.1 – Implementatie van de marketingstrategie Stap 7.2 – Financiering

Kosten-baten analyse

Stap 7.3 – Evaluatie en bijsturing Stap 7.4 – Fall back scenario

Literatuur: Alsem, K.J. (mei 2017). Strategische marketingplanning. Noordhoff Uitgevers.
Frambach, R. & Nijssen, E. (april 2017). Marketingstrategie. Noordhoff Uitgevers.

APA bronvermelding voor dit artikel: ‘Knoot, J. (2012, 30 augustus). Marketingplan. Geraadpleegd van https://www.strategischmarketingplan.com/7-stappen/’

Meer over dit onderwerp: Inhoudsopgave marketingplan, Externe analyse, Interne analyse, SWOT-analyse, Marketingstrategieën.

Jerome Knoot - Marketingstrateeg en ondernemer

Jerome Knoot

Marketingstrateeg en ondernemer

In 2017 hebben ruim een half miljoen mensen gebruik gemaakt van Strategischmarketingplan.com voor het realiseren van hun marketingproject. Die impact drijft mij. “Marketing toegankelijk voor iedereen" dat is mijn doel.

Reageer op dit artikel of stel je vraag

51 Reacties

 1. Clarence

  Hallo,

  ik moet een advies geven aan een bedrijf voor de promotie. Het is een net nieuw opgezet klein bedrijf die graag wil weten wat voor een prijs zij moet hanteren en hoe zij de bedrijven het beste kan bereiken. Daarnaast wil ze graag een idee hebben van de doelgroep waar zij zich het beste op kan richten, die moet ik dan gaan beschrijven. Het idee vanuit school is dat ik een paar dingen uit het marketingplan ga omschrijven maar dan heel uitgebreid, in plaats van dat ik alles ga beschrijven zonder veel diepgang. Ik heb nu gekozen voor de 4 p’s die jullie mooi hebben omschreven maar vroeg mij nu af wat ik daar nog meer bij moet doen om dit goed te omschrijven. Ook vroeg ik me af hoe ik die doelgroep het beste kan omschrijven, met welk hulpmiddel zoals op deze pagina de 4 p’s zijn beschreven.

  Antwoord
 2. rico

  Beste Jerome,

  vanuit een intermediair heb ik de adviesvraag gekregen om een onderzoek te doen naar de marktpotentie binnen een vakgebied.
  Nu blijkt het dat er genoeg marktpotentie is.

  Mijn vraag: Nu is er gebleken dat er marktpotentie is binnen het vakgebied.

  Ik heb nu 2 opties verzonnen:

  1. productontwikkeling: Het leveren van een nieuwe dienst aan bestaande klanten.

  2. Differentiatiefocus: Het leveren van nieuwe diensten in een nichemarkt.

  Ik vroeg mij af of het klopt dat het productontwikkeling is. De dienst veranderd op zich niet omdat ze de diensten op de zelfde wijze aanbieden alleen het soort dienst veranderd omdat ze een ander soort specialisme kunnen toevoegen om te detacheren.

  graag hoor ik van je.

  Met vriendelijke groet!

  Antwoord
 3. Sian

  Ik ontvang graag de 7 video’s. Bedankt alvast.

  Antwoord
 4. Paulien

  Hoi,

  Momenteel ben ik mijn scriptie aan het schrijven en ik ben erg benieuwd of er argumenten zijn om juist eerst de externe analyse of juist de interne analyse als eerste te beschrijven. Zo ja, welke argumenten zijn er dan?

  Alvast bedankt!
  Paulien

  Antwoord
 5. Alparslan Bucakli

  Beste Jerome,

  Mijn strategische marketingplan zijn verdeeld in clusters (interne analyse, externe analyse, SWOT, strategy en recommendation). Ik heb tot en met SWOT alles uitegewerkt, maar bij strategie ben ik een beetje in de war.

  Van elke cluster heb ik deelvragen. Ook bij strategie, zoals bijvoorbeeld; What marketing objective can the organizattion use of how is the organization going to develop its sales process’.

  De deelvragen in strategie bestaan uit 8 vragen. Deze vragen moet ik uitwerken. Alleen weet ik niet welke structuur ik moet gaan aanhouden.

  Uitgaan van SWOT kan je een strategie opstellen, maar wat moet ik dan doen met de deelvragen? Moet ik ze niet beantwoorden?

  Graag zou ik ook de 7 filmpjes ontvangen.

  Met vriendelijke groet,

  Alparslan Bucakli

  Antwoord
 6. Mark van Maanen

  Beste Jerome,

  Is er een specifieke reden waarom er eerst begonnen wordt met de externe markt in kaart brengen i.p.v. de interne omgeving (organisatie)? In veel boeken zie ik dit andersom gebeuren.

  Met vriendelijke groet,

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Oplettende vraag Mark! Enerzijds is het natuurlijk belangrijk om je organisatie aan te passen aan de markt en niet andersom. Anderzijds vraagt de externe analyse meestal meer tijd dan de interne. Ook ben je daarbij vaker afhankelijk van antwoorden van derden. Binnen de SMP-methode is het advies dan ook om vanuit deze praktische en inhoudelijke argumenten te beginnen met de externe analyse.

   Antwoord
 7. Hester

  Momenteel ben ik bezig met een scriptie naar hoe omzet kan worden vergroot binnen de huidige afnemers. Ik heb alleen geen idee welke stappen ik daar precies voor moet zetten.

  1. Interne analyse dmv 7s
  2. Externe analyse dmv DESTEP, en welke gebruiken om de wensen en behoeften van de klant te achterhalen? Abell?
  3. SWOT
  4. Strategie dmv Ansoff

  Antwoord
 8. Erik de Vries

  Beste Jerome,

  Bedankt voor je uitleg. Na het schrijven van een marketingplan ben ik verdergegaan met schrijven van ons marketingcommunicatieplan. Ik heb echter wat moeite met het vinden van de juiste positioneringsstrategie. Floor en van Raaij geven hier enkele abstracte voorbeelden van, maar ik word er niet veel wijzer van doordat ze elkaar ook soms overlappen.

  Situatie:
  Jong bedrijf levert medische producten aan geneeskundestudenten voor hun opleiding. Producten zijn goedkoper en worden sneller geleverd, dat concurrenten dit doen. We richten ons (binnen dit mc plan op studenten) in de hoop dat ze na hun studie vaste klanten worden. Er is veel concurrentie in de markt, en studenten ontvangen de meeste informatie van professionals of studiegenoten.

  Doel:
  Posititie realiseren binnen de top of mind awareness van de studenten en onze waarden: goedkoop zonder kwaliteitverlies en snelle levering communiceren.

  Alvast bedankt voor je tijd!

  Antwoord
 9. Raqib

  Superb pagina,
  Kunt u de video’s ook voor mij e-mailen a.u.b.
  Gaat u zo door!

  Antwoord
 10. charlotte

  Hoi Jerome,

  Momenteel schrijf ik een (internationaal) strategisch marketingplan voor mijn scriptie. De 7 fases van de SMP-methode zijn erg duidelijk, dank je wel. Echter, weet ik niet waar ik de internationale aspecten moet laten in dit plan. Zoals de martkentreestartegie en belangrijke juridische aspecten.
  Je zou mij er erg mee helpen, alvast bedankt!!

  Antwoord
  • Monique van der Linde

   Dag Charlotte,
   Fijn dat de SMP-methode je helpt bij je scriptie. De internationale aspecten die je noemt, behoren tot de externe analyse van de onderneming en zullen terugkomen in je SWOT-analyse. Hierin kun je zowel nationale als internationale aspecten van de externe analyse laten terugkomen. Succes met je scriptie!

   Antwoord
 11. Sarah

  Beste Jerome,

  Het bedrijf waar ik stage loop, vraagt van mij een marketingplan. Maar het probleem waar ik tegenaan loop is: het bedrijf weet niet goed welke markt zij moeten betreden met het product.

  Het lijkt mij logisch om eerst een marktonderzoek te doen. Om te kijken welke markt vraag heeft naar het product en of het rendabel is om dit product op de markt te gaan zetten.

  Omdat het een B2B bedrijf is, moet er B2B marketing worden toegepast. Een industrieel marktonderzoek past hier dan bij.

  Mijn vraag is: Hoort een marktonderzoek, zoals hierboven beschreven, thuis als onderdeel van een marketingplan? Of moet het echt gezien worden als een apart onderzoek, waarop een marketingplan afzonderlijk volgt?

  Ik hoor heel graag hoe jij hierover denkt! Alvast bedankt!

  Groeten,

  Sarah

  Ook ik ben bezig voor mijn PVA voor mijn scriptie.

  Mijn bedrijf wil graag een marketingplan maar weet niet goed in welke markt die met het product moet

  Antwoord
  • Monique van der Linde

   Hoi Sarah,
   Als ik het goed begrijp, verkoopt de onderneming al een product maar moet de afzetmarkt nog bepaald/gevonden worden? Dan is het sterk aan te raden om te beginnen met een quick scan van de organisatie. Zo leer je de markt en organisatie in een breed opzicht kennen en kun je je concentreren op de mogelijke product-markt combinaties. De volgende stap is het verkennen van de markt. Je kunt dit zeker onderdeel maken van je marketingplan. De vraag is wel; bestaat de onderneming al een tijd en gaat het wellicht om het in de markt zetten van een nieuw product naast reeds bestaande producten? Of gaat het om een start-up die zijn businessmodel nog moet vormgeven? In dat laatste geval is het verstandig om een stapje terug te nemen en eens te kijken naar het Business Model Canvas, speciaal voor startende ondernemingen. Succes en laat het ons weten als je er niet uitkomt!

   Antwoord
 12. Y.

  Hi Jerome,

  Ik ben bezig met het plan van aanpak voor mijn marktonderzoek. Het is voor mijn stage.
  Hierbij gaat het om een dienstverlenend bedrijf dat zich wilt gaan verdiepen in een andere markt, de corporate event market. Dit betreft marktontwikkeling.

  Is het een goed idee om het SMP-model te gebruiken als basis voor mijn onderzoek of raadt u wat anders aan?

  Alvast bedankt,
  Y.

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi, de SMP-methode is zeer geschikt voor een organisatie die door middel van marktontwikkeling onderzoek wilt verrichten naar nieuwe markten. Succes!

   Antwoord
 13. Elien

  Beste Jerome,

  Bent u zelf de auteur van deze methode, of is dat iemand anders?

  Met vriendelijke groet,
  Elien

  Antwoord
  • steven

   Ik heb precies dezelfde vraag. Aangezien alles tegenwoordig via APA moet. Zou u ook de exacte datum van deze methode kunnen aangeven.

   M.v.g.

   Antwoord
  • Jerome Knoot

   Beste Elien en Steven, ik ben inderdaad hoofdelijk auteur van de SMP-methode. Deze methode wordt blijvend doorontwikkeld in samenspraak met diverse marketeers en is onder andere geïnspireerd op de academische benadering van Frambach en Nijssen.

   Wij werken sinds 2012 doorlopend aan het optimaliseren van de SMP-methode aan de hand van feedback uit de praktijk en de academische wereld. De laatste actualisatie aan de SMP-methode is gisteren (11-09-2017) gepubliceerd.

   Antwoord
 14. Quinty

  Hoi Jerome,

  ik had nog een vraagje. Voor mijn opleiding is een heel marketingplan opstellen voor de scriptie te breed. Nu gaan wij een behoefteonderzoek doen wat thuishoort in de afnemersanalyse. Hiervoor wilden we de 6W’s van ferrell gebruiken en dit moeten we dan toelichten in het theoretisch kader. Ik heb over deze methode gelezen op jouw website en ik vroeg mij af of jij misschien over literatuur beschikt die wij hiervoor zouden kunnen gebruiken.

  alvast bedankt!

  Quinty

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Quinty, indien je vraagt naar literatuur over de 6W’s van Ferrell kan ik je helaas (nog) niet helpen. Ik ga in ieder geval wel voor je kijken hoe we de 6W’s van Ferrell kunnen opnemen in Strategischmarketingplan.com.

   Antwoord
 15. jaap

  Hoi Jerome,

  Momenteel schrijf ik een strategisch marketingplan voor een onderneming die zich bezig houdt met dienstverlening in de autobranche.

  Voor de interne analyse wil ik het 7s model van mckinsey gebruiken, voor de externe analyse het 5 krachtenmodel van porter, de destep methode en de 6W’s van Ferrel vervolgens de uitkomsten in een SWOT-analyse verwerken en een confrontatiematrix opstellen. Mijn vraag is dus is dit een goede manier van het invullen van de interne en externe analyse?

  Met vriendelijke groet,
  Jaap

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Jaap, wanneer je de interne en externe analyse van je strategisch marketingplan insteekt zoals je beschrijft zul je inderdaad een compleet beeld krijgen. Succes!

   Antwoord
 16. Maurice

  Dag Jerome,

  Ik ben momenteel aan het afstuderen en twijfel nog over de keuze van mijn eindproduct (exportplan of een strategisch marketingplan). Kan ik je hier enkele vragen over stellen?

  Met vriendelijke groet,
  Maurice

  Antwoord
 17. Mark van Velthoven

  Beste Jerome,

  Ik ben momenteel bezig met mijn studie SBRM. Het doel is om de afzet te verhogen doormiddel van productdifferentiatie. Mijn bedrijf richt zich op de top van het hoogsegment, maar is bereid aanpassingen te doen in de producten waarmee het zich gaat richten op de top van het midden segment.

  Nu vraag ik mij af of ik een strategisch marketingplan moet opstellen of eerst marktonderzoek moet doen om de wensen en behoften van deze doelgroep duidelijk in kaart te brengen?

  Mvg,

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Mark, marktonderzoek is onontkoombaar onderdeel van het strategisch marketingplan. Mijn advies is om de stappen 7 stappen van de SMP-methode uit te voeren gericht op jouw markt en organisatie en diens specifieke marketingvraag.

   Antwoord
 18. Jens

  Hoi Jerome,

  Voor mijn afstudeerstage ga ik een onderzoek uitvoeren naar de behoeftes van de afnemers, om het verloop van de contracten te verlagen.
  Kan ik het onderzoek het beste vertalen in een strategisch marketingplan of moet ik hiervoor een ander soort plan kiezen?

  Met vriendelijke groet,

  Jens

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Jens, als het probleem strategisch van aard is zou ik het onderzoek inderdaad aanvliegen met de 7 stappen van de SMP methode.

   Indien het onderscheid tussen strategisch, tactisch en operationeel niet helemaal duidelijk is, adviseer ik deze video: Basis van Marketing

   Antwoord
 19. Bjorn

  Dag Jerome,

  Allereerst complimenten voor de duidelijke en informatieve site.

  Zoals vele andere hier ben ik ook bezig met een strategisch marketingplan als afstudeeropdracht. In grote lijnen is het erg duidelijk hoe het onderzoek gedaan moet worden dankzij deze site. Ik vraag me alleen af hoe ik de 7 stappen kan implementeren in mijn deelvragen, of is het verstandiger om i.p.v. deelvragen gewoon de 7 stappen aan te houden als rode draad in het verslag?

  Alvast bedankt

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Bjorn,

   Dankjewel voor je compliment!

   Wat bedoel je precies met deelvragen? Volgens de 7 stappen van de SMP methode leg je in de eerste stap het doel van je onderzoek vast in een voorlopige probleemstelling. Vervolgens kun je na het uitvoeren van je confrontatie nagaan of de probleemstelling definitief gemaakt kan worden.

   Is dit antwoord op je vraag?

   Antwoord
 20. Sofie dv

  Ik ontvang zeer graag de 7 videos voor het opstellen van een marketingplan

  Antwoord
 21. Jerome Knoot

  Dankjewel Danny, leuk om te horen!

  Heb je je ingeschreven met je email adres? Dan zul je de video’s voor het schrijven van een marketingplan vanzelf ontvangen. Zie daarvoor de groene knop onder de video op deze pagina.

  Groetjes,
  Jerome

  Antwoord
 22. Jerome Knoot

  Hoi Bas,

  Dankjewel voor je compliment 🙂 Je kunt je emailadres opgeven via de groene knop bovenaan. Dan sturen we de video’s over marketingstrategie toe.

  Antwoord
 23. Roel

  ik ben momenteel bezig af te studeren, en heb als onderwerp marketingplan. En voor het maken van mijn verslag vindt ik deze video heel behulpzaam.

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Leuk om te horen Roel! Succes met je marketingplan. Als ik je kan helpen hoor ik het graag.

   Antwoord
 24. Saloua Lemrini

  Ik ontvang graag de 7 video’s voor het concreet schrijven van mijn Marketingplan

  Antwoord
 25. harold vander Leest

  Kunt u mij de 7 videos toesturen ter ondersteuning van het schrijven van een marketingplan ivm studie?

  Antwoord
 26. A. Müller

  Ben bezig met schrijven van een marketingplan, maar wil graag uw video’s ter aanvulling.

  Antwoord
 27. Bas

  Beste Jerome,

  Voor mijn studie Commerciele Economie ben ik momenteel bezig met het schrijven van een strategisch marketingplan. Waar ik niet helemaal uitkom is het volgende;

  Ik heb mijn interne en externe onderzoek gedaan,hieruit kom je SWOT, je confrontatie en vervolgens je strategische opties. Maar ik heb ook nog Fieldresearch gedaan doormiddel van een enquete. Gesteld wordt door mijn onderwijsinstelling dat ik eerst alle stappen moet doorlopen tot de strategische opties en dan pas het fieldresearch moet bespreken. hierdoor vind ik het lastig om te komen tot goede conclusies en aanbevelingen, deze heb ik immers al deels gedaan bij het formuleren en toetsen van de strategische opties.

  Jij nog een goed idee hoe ik deze 2 vormen van onderzoek goed kan combineren zodat er een helder plan ontstaat waarbij de nieuwe invulling van de marketingmix een logisch gevolg is van het desk- en fieldresearch?

  Mvg. Bas

  Antwoord
  • lars

   Beste Bas,

   Dan heeft je onderwijsinstelling het verkeerd. Je onderzoek in de vorm van een afnemersanalyse wordt over het algemeen ingevuld in de externe analyse en geschied voor de SWOT. de bevindingen van je onderzoek dienen ook te worden opgenomen in je SWOT, als het goed is is het namelijk bruikbare info.

   Bij mij was dat bijvoorbeeld de kans mogelijk tot cross sell binnen het klantenbestand en als bedreiging dat de tevredenheid van klanten uiteen loopt.

   Mvg Lars

   Antwoord
 28. Jerome Knoot

  Hoi Inge, gebruik de groene knop onder de video ‘Jouw marketing in 7 stappen’ om de andere video’s ook te ontvangen. Succes!

  Antwoord
 29. Jerome Knoot

  Beste Steven, Shaun, Carmen en Mike, jullie kunnen de groene knop bovenaan deze pagina gebruiken om de video’s over het marketingplan te ontvangen.

  Bedankt voor jullie bericht!

  Antwoord
 30. Fatima

  Goedendag
  Bedankt voor de duidelijke uitleg!

  Graag zou ik de andere video’s ook willen ontvangen voor het opstellen van mijn strategisch marketingplan.

  Antwoord
 31. Jeroen Dexel

  Beste Jerome,

  Allereerst wil ik je bedanken voor de goede uitleg en alle info op jouw site. Dit is erg informatief en het helpt mij erg om een marketingplan te realiseren. Graag zou ik de 7 filmpjes ontvangen van marketingplan in 7 stappen.

  Mvg,

  Jeroen Dexel

  Antwoord
 32. Jangi Sujatha

  Dag Jerome,

  Ik ben een marketingplan aan het schrijven en wil graag weten hoe je precies een marketing plan maakt?

  Met vriendelijke groet,

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Beste Jangi Sujatha,

   Dankjewel voor je berichtje. Ik wil je adviseren om de SMP-methode (op deze pagina) goed door te nemen.

   Indien je dan nog specifieke vragen hebt hoor ik het graag.

   Vriendelijke groet,

   Jerome Knoot – Initiatiefnemer Strategischmarketingplan.com

   Antwoord
 33. wendy

  wat een prachtig overzicht en in begrijpelijke taal
  (ook voor een jurist ;-))

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Wendy,

   Dankjewel voor je compliment. Het is ons streven om marketingstrategie voor een groot publiek toegankelijk te maken.

   Fijn om te horen dat we daarin geslaagd zijn 🙂

   Ons gratis ebook Marketingplan in 7 stappen is daar ook een voorbeeld van.

   Vriendelijke groet,

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jouw marketingplan in 7 stappen

Jouw marketingplan in 7 stappen

Met deze gratis PDF...

Controleer je email inbox!

Share This