MARKTGERICHT VS KLANTGERICHT

Download 'Marketingplan in 7 stappen' PDF

Geef 1 sterGeef 2 sterrenGeef 3 sterrenGeef 4 sterrenGeef 5 sterren
(2 beoordelingen)

Loading...

Marktgerichtheid weerspiegelt de mate waarin marketing organisatorisch verankerd is. Hiermee wordt bedoeld de mate waarin de organisatie bewust is van en werkt aan inspelen op bewegingen en behoeften binnen de markt. Hierbij is de gehele organisatie betrokken. Niet alleen de marketingafdeling.

Marketing verankerd

Wanneer marktgerichtheid enkel tot de marketingafdeling is uitbesteed, loopt de organisatie het gevaar dat marketingactiviteiten verschuiven naar operationele invulling. Terwijl marketing op strategisch en tactisch beslissingsniveau voor iedere commerciële organisatie eveneens onmisbaar zijn. Een duidelijke zwakte.

Marktgericht vs klantgericht

Marktgerichtheid wordt in de praktijk regelmatig verward met klantgerichtheid. Een veel gehoorde uitspraak is “de klant staat bij ons centraal”, een typisch klantgerichte uitspraak waarbij de organisatie het gevaar loopt door klantblindheid nieuwe kansen en / of technologieën over het hoofd te zien. Henry Fordvatte het krachtveld tussen marktgerichtheid en klantgerichtheid mooi samen in de volgende quote van de Amerikaans industrieel;

If i’d asked people what they wanted, they would have asked for a better horse

Henry Ford

Amerikaanse industrieel en oprichter, Ford Motor Company

Hiermee geeft hij aan dat de klant niet altijd weet wat hij wil en dat de klant (ook) met een gebrekkige blik naar de markt en diens mogelijkheden kijkt. Het is juist de taak van de organisatie en de commercie in het algemeen de vertaalslag van mogelijkheden naar (al dan niet latente) klantbehoeften te slaan. Een industrieel uit meer recente historie die dit als geen ander inzag is natuurlijk Apple’s voormalig voorman Steve Jobs. Waar marktonderzoek en focusgroepen aangaven dat eindgebruikers te alle tijden hun batterij willen vervangen, zag Steve Jobs in dat de latente klantbehoeften eerder een grotere batterij capaciteit is. Om deze reden begon Apple als één van de eerste met het produceren van consumenten elektronica waarbij de batterij niet 1-2-3 te vervangen is. Het grote voordeel van een grotere batterij capaciteit won uiteindelijk de sympathie van de gebruikers en een latente klantbehoeften was vervuld.

Marktgericht is een breder blikveld

Een marktgerichte organisatie heeft een breder blikveld dan een klantgerichte organisatie. Een marktgerichte organisatie betrekt zowel huidige als potentiële afnemers, distributiemogelijkheden, ontwikkelingen in de bedrijfstak, stakeholders, de macro omgeving en haar eigen organisatie in het blikveld. Bij het bepalen van de mate van marktgerichtheid binnen de organisatie zijn de volgende vragen van belang;

  • In welke mate verzamelt de organisatie systematisch marktinformatie?
  • In welke mate wordt marktinformatie verspreidt onder verschillende afdelingen en niveaus binnen de organisatie?
  • In welke mate wordt er marketingbeleid ontwikkeld op strategischtactisch en operationeel niveau en in hoeverre wordt dit beleid nageleefd?
Jerome Knoot - Marketingstrateeg en ondernemer

Jerome Knoot

Marketingstrateeg en ondernemer

In 2017 hebben ruim een half miljoen mensen gebruik gemaakt van Strategischmarketingplan.com voor het realiseren van hun marketingproject. Die impact drijft mij. “Marketing toegankelijk voor iedereen" dat is mijn doel.

Reageer op dit artikel of stel je vraag

0 reacties

Een reactie versturen

You have to agree to the comment policy.

Share This