MARKETINGMODELLEN

Hoe maak je marketingmodellen Download PDF

Marketingmodellen zijn weergaven van deelgebieden in marketing, vaak ook visueel. Marketingmodellen worden uitgevoerd aan de hand van een getoetst stramien en hebben vaak hun oorsprong in de wetenschap. Sommige marketingmodellen bestaan uit een grafiek, andere marketingmodellen zijn opgebouwd door middel van een tabel of specifieke opsomming van elementen.

Marketingmodellen en -analyses

Waar marketing analyses uitsluitend gericht zijn op het identificeren van mogelijkheden voor waardecreatie, zijn marketingmodellen óók een hulpmiddel om strategieën uit te werken of marketingactiviteiten richting te geven.

Marketing analyses zijn bedoeld voor het analyseren van bepaalde deelgebieden in de macro, meso of micro omgeving en beschikken formeel niet over een visuele weergave zoals marketingmodellen dat wél hebben.

Welk marketingmodel moet ik gebruiken?

Marketingmodellen dienen als onderdeel van je marketingplan en marketingstrategie. Eén marketingmodel op zich volstaat niet (of zelden) als marketingplan of -strategie. Wanneer je meerdere marketingmodellen in de juiste volgorde gebruikt wordt duidelijk waarom je het beste een bepaalde weg kunt bewandelen.

Binnen je strategisch marketingplan zijn er vier fasen te onderscheiden;

 1. marketing onderzoek;
 2. marketing strategie;
 3. marketing tactiek;
 4. marketing operatie.

Iedere fase gebruikt zijn eigen marketingmodellen en -analyses. Een veelgebruikte verdeling staat hieronder beschreven. Let op! onderstaande indeling is niet bindend maar slechts een suggestie. Het is altijd aan jou als marketing onderzoeker om hierin de juiste keuzes te maken.

MARKETING ONDERZOEK

Marketing onderzoek staat in het teken van het identificeren van kansen en bedreigingen. Hierbij kunnen de volgende marketingmodellen je helpen.

Abell en Hammond business domain

Onderwerp: Markt
Auteur: Derek Abell

Het Business Domain wordt ook het ‘Abell model’ of het ‘Three dimensional business definition model’ genoemd. Dit model illustreert je markt vanuit het vraag- en aanbodperspectief. Het Abell model leent zich goed om te laten zien hoe je markt opgedeeld is en in welke segmenten jouw onderneming vertegenwoordigd is.

Vijf krachten model volgens Porter

Onderwerp: Markt
Auteur: Michael Porter

Dit model gaat uit van vijf fundamentele concurrentiekrachten die terugkomen in iedere markt. Volgens Michael Porter is het omgaan met concurrentie de essentie van marketingstrategie. Ook zegt de bekende marketeer dat concurrentie breder is dan enkel je directe concurrenten. Zijn vijf krachten model is gericht op de vijf concurrentiekrachten die inwerken op jouw onderneming.

BCG matrix

Onderwerp: Product portfolio
Auteur: Boston Consulting Group

De BCG matrix wordt gebruikt voor analyse van je product portfolio. Verschillende product-marktcombinaties (ook wel PMC’s genoemd) worden geanalyseerd en gecategoriseerd als; Question marks, Stars, Cash cows of Dogs. Deze veelgebruikte business termen geven aan waar in de product-levenscyclus een PMC zich bevindt.

MaBa analyse

Onderwerp: Product portfolio
Auteur: General Electric

In 1970 heeft General Electric de MaBa analyse ontworpen. De MaBa analyse is een product-portfolio analyse net als de BCG matrix. In tegenstelling tot de BCG matrix, neemt de MaBa analyse ook de marktaantrekkelijkheid op in zijn weergave. Waar de BCG matrix wordt opgesteld aan de hand van ‘marktgroei’ en ‘relatief marktaandeel’ is de MaBa analyse uitgebreid tot een confrontatie van interne en externe factoren. Daarmee geeft de MaBa analyse een meer accurate weergave.

Concurrentiegedrag Kotler

Onderwerp: Concurrenten
Auteur: Philip Kotler

Hoe gedragen concurrenten zich op jouw markt? Concurrentiegedrag is een geschikte aanvulling op het Vijf krachten model van Porter. Concurrentiegedrag zoomt in op de ‘interne concurrentie-kracht’ van de vijf concurrentiekrachten volgens Porter. Het model gaat dieper in op de rivaliteit tussen concurrenten en de strategie die ze daarbij kiezen.

Klantenpiramide

Onderwerp: Huidige klanten
Auteur: Jay Curry

Wie zijn je beste klanten? Dat is de vraag die je kunt beantwoorden met de klantenpiramide van Jay Curry. De klantenpiramide segmenteert je klantenbestand naar omzet en geeft hiervan een overzicht in een piramide-grafiek. Jay Curry baseert zijn model op het Pareto-effect, 20% van de klanten genereert 80% van de omzet.

McKinsey 7S model

Onderwerp: Organisatie
Auteur: McKinsey & Company

Het wereldwijde adviesbureau McKinsey ontwikkelde het 7S model om inzage te krijgen in zachte en harde factoren in de organisatie. Deze inzichten kunnen begeleiden bij organisatorische veranderingen. Het 7S model van McKinsey combineert rationele en harde elementen met emotionele en zachte elementen.

MARKETING STRATEGIE

Marketing strategie staat in het teken van het confronteren van externe factoren met interne factoren. Vervolgens ga je vanuit deze confrontatie marketingstrategie ontwikkelen.

Confrontatiematrix

Onderwerp: Markt fit
Auteur: Standford University

De confrontatiematrix is de vervolgstap op je SWOT analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen ga je met elkaar confronteren. Je legt – virtueel – je organisatie op je markt om te zien hoe de ‘fit’ tussen deze twee is. Het uitvoeren van een confrontatiematrix is een foutgevoelig proces. Je dient de vragen juist te interpreteren om een correcte weergave te krijgen. De output van de confrontatiematrix geeft stof voor je marketingstrategie waarbij je je organisatie optimaliseert voor jouw markt.

Ansoff matrix

Onderwerp: Groeistrategie
Auteur: Igor Ansoff

De Rus Igor Ansoff ontwikkelde de Ansoff matrix, ook wel ‘groei matrix’ genoemd al in 1957. Nog steeds wordt dit model en de termen die bij dit model horen, gebruikt om de groeistrategie te beschrijven. De Ansoff matrix categoriseert jouw beoogde groeistrategie als; marktpenetratie, productontwikkeling, marktontwikkeling of diversificatie. De Ansoff matrix is een geschikt hulpmiddel bij het beschrijven van je strategische ontwikkel-richting. De combinatie van een ontwikkel-richting met de Ansoff matrix en een strategische basis – met het model van Treacy en Wiersema bijvoorbeeld – geeft een goede fundering voor marketingstrategie.

Waardestrategieën Treacy en Wiersema

Onderwerp: Strategische basis
Auteur: Michael Treacy & Fred Wiersema

Welke waarde heeft jouw merk of organisatie in de perceptie van de markt? Sta je bekend als leverancier van een kwalitatief top-product of focust jouw organisatie zich op een superieure operatie en kostenbesparing? Treacy en Wiersema beschrijven drie type organisaties; product leadership (product innovatie), customer intimacy (klant-aandacht) en operational excellence (superieure operatie en efficiënte uitvoering). Volgens de twee marketeers is het hoofdzaak om op één aspect te excelleren – als marktleider – en de overige twee beperkt te beheersen. Daarmee vertel je de markt wáár de waardes van jouw bedrijf liggen. Wanneer je probeert te excelleren op alle drie vertel je géén verhaal.

SFA model en FOETSJE

Onderwerp: Toetsen van strategie
Auteur: In praktijk ontwikkeld

Nadat je verschillende strategische opties – of te wel verschillende mogelijkheden – hebt uitgewerkt, kun je deze opties toetsen. SFA model staat voor suitability (geschiktheid), feasibility (mogelijkheid) en acceptability (acceptatie). Je gaat kijken welke optie het beste past volgens deze criteria. De uitkomst is de meest geschikte marketingstrategie om jouw marketinguitdaging aan te gaan.

Balanced scorecard

Onderwerp: Marketingstrategie en KPI’s
Auteur: Kaplan en Norton

De Balanced Scorecard is een middel om controle te houden over de te implementeren marketingstrategie. Het is een onmisbaar onderdeel omdat het op overzichtelijke wijze inzicht geeft in de prestaties (KPI’s) van een bedrijf. Dit gebeurd op basis van vier perspectieven die bepalend zijn voor het voortbestaan van het bedrijf.

MARKETING TACTIEK

Marketing tactiek staat in het teken staat van het midden lange termijn. Binnen dit beslissingsniveau worden de marketinginstrumenten vorm gegeven.

SDP model

Onderwerp: Doelmarkt
Auteur:In de praktijk ontwikkeld

Met de stappen van het SDP model – Segmenteren, Doelmarkt-bepaling en Positioneren – ga je segmenteren en positioneren. In dit stadium van je marketingplan zul je vast voldoende informatie hebben om de markt op te delen in homogene segmenten. Vanuit deze markt-segmenten ga je de meest geschikte doelmarkt (of doelmarkten) bepalen om vervolgens een goede positionering te kiezen.

MARKETING OPERATIE

Marketing operatie of het marketing jaarplan geeft sturing aan de marketingactiviteiten op het korte termijn. Onderstaande marketingmodellen kunnen daarbij helpen.

Kosten baten analyse

Onderwerp: Return-on-investment
Auteur: In de praktijk ontwikkeld

Wat gaat je marketingstrategie kosten en wat levert het op? Die vraag wordt ondersteund in de kosten-baten analyse. Ga na welke investeringen gemaakt worden op zowel strategisch, als tactische en operationeel niveau. Wat levert deze marketing-aanpak op bij het behalen van de gemaakte doelstellingen? Dat is je financiële plaatje bij deze marketingstrategie.

Gantt chart

Onderwerp: Planning
Auteur: Henry Laurence Gantt

De Gantt Chart vind zijn oorsprong in de bouwkunde. Sinds 1910 is het een methode om projecten te plannen en te organiseren. Het model is niet alleen geschikt voor projecten in de bouw, maar heeft zich inmiddels ook bewezen in andere vakgebieden. Zo ook voor het plannen van jouw marketing-project. Je kunt eenvoudig een schematische weergave tonen van de planning van jouw marketing-programma. Dit maakt je project overzichtelijk en bestuurbaar.

Jerome Knoot

Marketing strateeg en ondernemer

Marketing toegankelijk voor iedereen" dat is mijn doel. Het Marketing Kennisplein vervult hierin de belangrijkste rol. Met e-learnings en slimme hulpmiddelen is jouw commerciële ambitie binnen handbereik. Bekijk het Marketing Kennisplein direct →

86 Reacties

 1. Esmee

  Hi Jerome,

  Ook ik ben nu bezig met het schrijven van mijn scriptie, maar loop op dit moment helemaal vast! Mijn opdrachtgever wil weten hoe zij de doelgroep senioren het beste kunnen faciliteren op hun camping, dit kan zijn door een nieuwe service aan te bieden of de bestaande te verbeteren, alleen weten zij niet hoe. Welk model kan ik het beste gebruiken om hierachter te komen? Ik hoop dat u mij verder kan helpen!

  Met vriendelijke groet,
  Esmee

  Antwoord
 2. Irene

  Dag Jerome,
  Zoals vele andere lotgenoten ben ik ook bezig met afstuderen. Ik wil graag een externe analyse uitvoeren voor het non-profitbedrijf waar ik advies aan ga geven, maar kan geen geschikt model vinden. Ik wil me vooral focussen op trends in de sector en concurrenten, heb jij suggesties?
  Bedankt!

  Antwoord
 3. Dylano

  Hallo Jerome,

  Ik ben begonnen met mijn afstudeerstage bij een verffabrikant. Vanaf de recessie hebben schildersbedrijven zich ontwikkeld tot Vastgoedonderhoudsbedrijven die rechtstreeks met Woningbouwcorporaties schakelen. Dat betekent dat het voor die corporaties niet meer interessant is om met verffabrikanten aan tafel te zitten, omdat ze erop vertrouwen dat de vastgoedonderhoudsbedrijven de verf zelf wel regelen.

  Ik kan vele modellen waarschijnlijk wel gebruiken. Heb je tips hoe ik kan onderzoeken om toch weer bij de woningbouwcorporaties aan tafel te komen? En welke modellen ik het beste kan gebruiken?

  Gr. Dylano

  Antwoord
 4. Sindy

  Beste Jerome,

  zojuist ben ik gestart met mijn afstudeerstage bij een mediabureau. Ik houd mij bezig met 3 consumentenmagazines waarvan de omzet verbeterd kan worden volgens de Marketingafdeling. Het probleem zit met name bij de advertentieverkoop en het aantal abonnees. Heeft u nog suggesties van modellen die ik zou kunnen gebruiken?

  Tevens was mijn bedoeling om een marketing gerelateerd vraagstuk op te lossen en juist geen sales. Hoe ik het nu zie, is dat het richting sales gaat. Heet u nog suggesties om hoe ik dit twisten tot een marketing vraagstuk?

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Sindy, uiteraard is het marketingprobleem leidend bij het inrichten van je plan. Dit kan sales of marketing gerelateerd zijn, daarop heb je zelf weinig grip.

   Allereerst zou ik nagaan wat de uitdaging (dit wordt het marketingprobleem genoemd) precies is en of deze strategisch, tactische of operationeel van aard is. Indien het een strategisch probleem betreft kun je de 7 stappen van de SMP methode gebruiken.

   Antwoord
 5. Marleen

  Beste Jerome,

  Voor mijn scriptie ga ik de Duitse markt van taalinstituten onderzoeken, aangezien mijn bedrijf uit deze markt meer klanten verwacht te kunnen halen.

  Voor het marktonderzoek dacht ik aan de 5 krachten van Porter. Voor de interne en externe analyse de veel gebruikte SWOT en PESTLE, en de customer analysis of Ferrell.

  Bij de strategie en planning modellen kom ik er echter niet helemaal uit. Voor de strategie een confrontatiematrix en eventueel een TOWS? Heb jij aanbevelingen voor mijn marketingplan?

  Groetjes

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Marleen,

   Heel goed om te zien dat je een duidelijke structuur hebt voor je marketingplan. Voor de strategie fase adviseer ik waardestragieën en het Ansoff matrix erbij te pakken.

   Succes met je marketing onderzoek!

   Antwoord
 6. Ellen

  Hi Jerome,
  Ook ik heb een vraagstuk waar ik mee bezig ben. Het gaat over een bedrijf die graag wilt weten of een bepaald gebied, in dit geval de Botlek een geschikt gebied zou zijn om hier mee samen te werken ( soort mark/gebied onderzoek )

  Nu is het zo dat ik via fieldresearch veel ga ondernemen maar om de kansen en bedreigingen in kaart te brengen maak ik gebruik van het ansoff matrix en het abcd model. Zou u dit ook adviseren? En om de mogelijkheden te onderzoeken de SWOT?

  Bestaat er ook een model om operationele zaken weer te geven waar het bedrijf rekening moet houden?

  Ik hoor graag van u.

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Ellen,

   Het ABCD model is inderdaad een uitstekend middel om sterktes en zwaktes in kaart te brengen op brancheniveau. Mijn advies is om ook een vijf krachten model in je onderzoek op te nemen.

   Vervolgens kun je de SWOT analyse en een confrontatiematrix uitvoeren. Pas daarna komt de Ansoff matrix aan bod.

   Om operationele zaken vooruit te plannen adviseer ik een Gantt chart.

   Is dit antwoord op je vraag?

   Antwoord
   • Ellen

    Super!! Altijd lastig om passende modellen te gebruiken voor de deelvragen!! Het bedrijf is een recruitment bureau die wil kijken of het botlek gebied interessant is voor eventuele samenwerkingen met gevestigde bedrijven. Hier kom ik al een heel eind mee!
    Bedankt voor de snelle reactie!

    Groeten Ellen

    Antwoord
     • Ellen

      Nog een klein vraagje Jerome! Bestaat er ook een model die bedrijven filtert?

      Zoals een filtermodel! Ik weet dat er een landen filtermodel bestaat, echter moet ik in mijn onderzoek vanuit 255 bedrijven een selectie moet maken voor eventuele samenwerkingen..

      Heb alleen geen idee hoe ik dit kan doen ..
      is het mogelijk dat is zelf een soort filtermodel verzin?

      Ik hoor graag van u.

      Groetjes Ellen

      Antwoord
      • Jerome Knoot

       Hoi Ellen,

       Ik weet niet precies of de Curry analyse voor jouw vraagstuk een oplossing kan zijn. Maar ik adviseer je om daar eens naar te kijken.

       Groetjes,

 7. Marwan

  Hallo Jerome,

  Ook ik ben aan het afstuderen en ik moet onderzoek doen voor een reisorganisatie die zich wilt richten op een nieuwe markt. Na dat ik de potentiële nieuwe doelgroep heb uitgelicht zal ik eerst inzicht moeten krijgen in de behoeften van deze doelgroep. Vervolgens moet ik gaan onderzoeken op welke manier het bedrijf deze groep het best kan benaderen om over te gaan tot aankoop van het product. Welk(e) model(len) raad u mij aan hiervoor te gebruiken?

  Met vriendelijke groet,
  Marwan

  Antwoord
   • Marwan

    Hoi Jerome,

    Bedankt voor het antwoord.
    Ik had nog een vraagje, ik moet ook bedrijfsprofielen opstellen van de potentiële klanten. Heeft u een tip hoe ik dit het best kan uitzoeken en uiteindelijk onder verdelen. Kan hier namelijk niet echt een model of theorie voor vinden.

    Met vriendelijke groet,
    Marwan

    Antwoord
    • Jerome Knoot

     Hoi Marwan, ligt er een beetje aan wat je precies bedoelt met bedrijfsprofielen. Wellicht dat je geholpen bent met het SDP model.

     Antwoord
 8. Maxime

  Hee Jerome,

  Voor mijn afstudeeropdracht ben ik bezig om het volgende te onderzoeken:
  – Mijn bedrijf heeft een tool ontwikkeld en wil deze nu op een zo waardevol mogelijke manier op de markt brengen. Aan mij de vraag om een marketingcommunicatieplan te schrijven hiervoor. Welke modellen zou ik hiervoor kunnen gebruiken? Het bedrijf is een B2B en zit in de zakenreisbranche.

  Groetjes,
  Maxime

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Maxime, indien je een online marketingplan schrijft kun je grotendeels de SMP-methode hanteren. Echter zul je moeten nagaan of alles even relevant is en of je sommige modellen moet vervangen of toevoegen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een marketing-funnel.

   We werken bij StrategischMarketingPlan.com eraan om ook uitgebreid instructies te geven over het Online Marketingplan zoals we dat ook hebben gedaan voor het Strategisch Marketing Plan en de SMP-methode.

   Antwoord
 9. Nick Winnik

  Beste Jerome,
  Voor mijn scriptie doe ik onderzoek bij een bedrijf dat zich bevindt in een red ocean, waardoor het bedrijf niet uniek meer is. Welke onderzoeksmodellen kunnen mij helpen om het bedrijf naar een blue ocean te krijgen? In mijn onderzoek kijk ik dus vooral naar de markt en de consument.

  Antwoord
 10. Chris

  Hoi Jerome,

  Momenteel ben ik aan het afstuderen. Ik schrijf mijn scriptie voor een B2C bedrijf die graag zijn huidige afnemers wil inzetten om meer afnemers te krijgen. Ik dacht hierbij zelf aan een groeistrategie, in dit geval ansoff. Welke modellen zou ik nog meer kunnen gebruiken als we praten over een groeistrategie.

  Groet,
  Chris

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hallo Chris,

   Groeistrategie van Ansoff is een goede optie inderdaad. Je Ansoff verder aanvullen met een strategische basis in de vorm van Waardestrategieën volgens Treacy en Wiersema.

   Groetjes,
   Jerome

   Antwoord
 11. Samantha

  Beste Jerome,

  Ik zoek een model dat ik kan gebruiken voor mijn interne analyse. Het gaat om een kleine, nieuwe organisatie, dus een 7S model is volgens mijn begeleider niet geschikt voor deze organisatie. Welk model is wel geschikt voor een kleine organisatie (bestaande uit 3 personen)?

  Mvg,

  Samantha

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hallo Samantha,

   In mijn opzicht is het 7S model het meest geschikte model voor een analyse van de organisatie. Is het een optie om een afgeslankte versie van het 7S model uit te voeren om de efficiëntie te waarborgen?

   Antwoord
   • Samantha

    Hoi Jerome,

    Bedankt voor je reactie. Ik heb nu inderdaad een afgeslankte versie gebruikt. Ik heb nu de in plaats van alle 7 factoren alleen de zachte factoren omschreven (stijl, shared values, staff en skills) met als onderbouwing dat deze moeilijker te veranderen zijn dan de harde factoren. Is deze keuze logisch voor een klein bedrijf?

    Antwoord
 12. Niels

  Hoi Jerome,

  Ik had een vraagje over de strategische groepenkaart.
  Kan je een strategische groepenkaart ook maken voor productsoorten. Dus denk hierbij bijvoorbeeld bij interne communicatiemiddelen aan: Narrowcasting, Magazines etc.
  Of moet dit wel merk gerelateerd zijn?

  MVG,
  Niels

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Niels,

   In mijn optiek kun je de strategische groepenkaart ook gebruiken voor productgroepen zoals je dat ook kunt doen met merken. Ik begrijp echter niet wat je bedoeld met interne communicatiemiddelen? Bedoel je hiermee je marketingmix? Want dat staat als tactische beslissingsniveau wel buiten je strategische groepenkaart.

   Reageer even op deze comment. Ik ben benieuwd wat je precies bedoeld.

   Antwoord
   • Niels

    Hoi jerome,

    Nee ik doe mijn scriptie voor een organisatie dat interne communicatiemiddelen levert aan bedrijven. Zodoende sprak ik over interne communicatie, dat is de markt waarin ik de concurrenten moet onderscheiden.

    Hartelijk dank voor je antwoord Jerome!

    Antwoord
     • Niels

      Hoi Jerome,

      Ja helemaal! Dankjewel

      Antwoord
 13. Willemijn

  Hi Jerome,

  Voor mijn adviesrapport wat gaat over relaties tussen goede doelen organisaties en hun sponsor ben ik op zoek naar een model wat gaat over relatie (marketing).

  Ik vroeg mij af welk model u mij aanraad.

  Vriendelijke groet,

  Willemijn Jansen

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Willemijn,

   Een model wat je daarbij zou kunnen gebruiken zijn de waardestrategieën van Treacy en Wiersema.

   Succes,

   Antwoord
 14. Mieke

  Goedenavond Jerome,
  Ik wil graag verwijzen naar het door jou geschreven artikel m.b.t. Treacy en Wiersma ten aanzien van de waardestrategieën. Kun jij aangeven in welk jaar jij dat geschreven hebt? Alvast bedankt!

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hallo Mieke, al onze kennispagina’s worden één keer per jaar gecontroleerd op hun relevantie en actualiteit. Het artikel over Treacy en Wiersema en waardestrategieën is september 2015 voor het laatste geüpdate.

   Antwoord
 15. Glenn Meeks

  Beste Jerome,

  Ik moet momenteel een marketingplan schrijven met betrekking op de naamswijziging van mijn stage bedrijf. Ze hebben nog nooit eerder een marketingplan gemaakt.

  Vooralsnog heb ik me voorgenomen om een marketingmix, 7s-model en eventueel Treacy en Wiersema te gaan gebruiken voor de interne analyse. Voor de externa analyse wil ik een DESTEP gebruiken, maar ook het vijf krachten model en het concurrentiegedrag van Kotler.

  Heb je eventueel aanvullingen, of denk je dat ik teveel modellen ga gebruiken?

  Groetjes,

  Glenn Meeks

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hallo Glenn, je gebruikt maar zelden teveel marketingmodellen. Hoewel je natuurlijk wel altijd de productiviteit van het maken van marketingmodellen in ogenschouw moet houden. Als je alleen maar in marketingstrategie blijft hangen, gebeurt er nog steeds weinig.

   Voor je marketingonderzoek heb je een goede keuze gemaakt. Ik mis echter de confrontatie van beide in bijvoorbeeld een confrontatiematrix. En hoe ga je vervolgens de bevindingen in de confrontatiematrix vertalen naar strategie, tactiek en operatie?

   Antwoord
 16. Anouk Schimmel

  Beste Jerome,

  Ik ben nu bezig met het schijven van mijn scriptie en heb gekozen voor een marketing plan. Ik zou graag willen weten wat de opties zijn om in kaart te brengen wat de huidige strategie is van het bedrijf. Ik weet dat je dit met het 7’s model kunt doen, maar zijn er ook nog andere opties? (strategic window bijvoorbeeld?) Ik hoor graag van u.

  Met vriendelijke groet,

  Anouk

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Anouk,

   Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet bekend ben met het Strategic window.

   Ik weet dat er verschillende methodes zijn om de organisatie te analyseren. Het 7S model is de bekendste en meest gebruikte.

   Antwoord
 17. Stephanie

  Hee Jerome,

  Allereerst wat een fijne site! Zo één als deze vindt je bijna niet..

  Momenteel ben ik bezig met afstuderen. Het bedrijf bevindt zich in de B2B-markt en is een fiscaal adviseur.

  De scriptie is gebouwd op het volgende vraagstuk:
  Wat is de huidige en de gewenste externe communicatiestrategie van XX vanuit het perspectief van de wensen en behoeften van de huidige en potentiele klanten?

  Het bedrijf moet hoognodig beter en meer gaan communiceren naar buiten toe en heeft hiervoor een marketingcommunicatiestrategie nodig.

  Welke modellen zou ik het beste kunnen gebruiken?

  Bedankt alvast voor je reactie.

  Groetjes,
  Stephanie

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Dankjewel Stephanie, dat horen we graag 🙂

   In mijn optiek zijn de waardestrategieën van Treacy en Wiersema een belangrijk onderdeel van een goede marketingcommunicatie strategie. Uiteraard dient hier goed onderzoek aan vooraf te gaan.

   Heb je al eens naar Floor en van Raaij gekeken? Dat is iets voor jou denk ik.

   Antwoord
 18. Stephanie

  Hee Jerome,

  Allereerst wat een fijne site! Er zijn er niet veel zoals deze…
  Momenteel ben ik bezig met afstuderen.
  Het bedrijf bevindt zich in de B2B-markt, is een fiscaal adviseur en wilt een marketingcommunicatiestrategie uitgewerkt hebben aangezien zij de communicatie naar de (potentiële) klant aanzienlijk moet verbeteren.

  De scriptie is gebaseerd op het volgende vraagstuk: Wat is de huidige en de gewenste externe communicatiestrategie van XX vanuit het perspectief van de wensen en behoeften van de huidige en potentiële klanten?

  Nou is mijn vraag welke modellen ik volgens u het beste kan gebruiken hiervoor.

  Antwoord
 19. Timmerman

  Beste Jerome,

  Welke modellen zijn toepasbaar in een marketingcommunicatieplan?

  Mijn onderzoeksvraag heeft betrekking op het realiseren van meer bezettingsgraad voor desbetreffende organisatie.

  Vriendelijke groet,

  Antwoord
 20. Harry

  Hi Jerome,

  Ik heb een beetje hetzelfde vraag als stephanie, ik ga ook afstuderen waarbij ik een product in de buitenlandse markt wil aanbieden. Ben nu bezig met het theoretisch kader en ben op zoek naar nieuwe (groei) modellen/theorieën, omdat dit vanuit de opleiding wordt aangemoedigd.

  Groet,

  Harry

  Antwoord
 21. Kenzo

  Hoi Jerome,

  Momenteel ben ik bezig met afstuderen aan de opleiding Commerciële Economie. Hiervoor ben ik bezig met een Strategisch Marketingplan voor een bedrijf dat zich bevind in de onderzoeksbranche.

  Mijn scriptie heeft betrekking op; Kan bedrijf X een binnen het marktsegment X een onderscheidende/ concurrerende marktpositie innemen na de eventuele naamswijziging in X?

  Mijn vraag is welke marketingmodellen ik het beste kan gebruiken om mijn scriptie te kunnen vormgeven.

  Alvast bedankt voor je reactie!

  Groet,

  Kenzo

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hallo Kenzo,

   Een dergelijk marketingonderzoek kun je niet in één marketingmodel vatten. Je dient hiervoor een methodologie voor te gebruiken. De methode die ik je hiervoor aanraad is de SMP-methode.

   Antwoord
 22. Anouk

  Hoi Jerome,

  Ik ben momenteel bezig met afstuderen.
  Voor een bedrijf moet ik een dienst gaan ontwikkelen wat gericht is op bedrijven.
  Volgens schooltermen schrijf ik een strategisch plan.
  Echter kom ik er niet goed uit welke modellen ik hiervoor kan gebruiken.
  Heb jij hier een idee voor?

  Groetjes,
  Anouk

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hallo Anouk, het kenmerk van een strategisch marketingplan is dat je vanuit een strategisch beslissingsniveau een marketing tactiek en daarop volgend een marketing operatie uitwerkt. In mijn optiek is de minimale vereiste aan een dergelijk plan; een markt analyse, organisatie analyse, een confrontatie van beide waarbij strategische issues naar voren komen, marketingstrategie, marketingtactiek en vervolgens je marketing jaar plan.

   De volgende modellen kun je gebruiken voor je markt analyse:
   -Abell model
   -vijf krachten model

   De volgende modellen kun je gebruiken bij een organisatie analyse:
   -BCG matrix
   -7S model
   -Klantenpirmade

   Voor een correcte confrontatie gebruik je de SWOT en confrontatiematrix.

   Voor marketingstrategie zijn de waardestrategieën van Treacy en Wiersema en de Ansoff matrix aan te bevelen.

   Marketing tactiek is in te vullen met een marketingmix volgens de 4P’s, 4C’s of SIVA.

   En de laatste stap, het marketing jaar plan kun je invullen met een Gantt chart.

   Let wel, dit is een minimale beschrijving om je marketingproject aan te vliegen.

   Antwoord
   • Anouk

    Hi Jerome,

    Ontzettend bedankt voor de snelle en zeer nuttige reactie.
    Ik ga hier zeker mee aan de gang.

    Bedankt!

    Antwoord
 23. Danielle

  HI Jerome,

  Momenteel ben ik bezig met het schrijven van de Theoretische Kader voor mijn scriptie. Hierbij moet ik enkele modellen gebruiken die zich richten op een kijkonderzoek, kijkmotieven etc. Het gaat overigens om een informatief kinderprogramma voor kinderen. Heb jij toevallig een paar goede voorbeelden voor modellen?

  Groetjes, Danielle

  Antwoord
 24. Stephanie

  Hi Jerome,

  Ik ben nu aan het afstuderen, ik ga een exportplan schrijven. Met een product van hun naar een nieuw land.

  Ben vooral een beetje opzoek naar nieuw modellen, gebruikte voor voorgaande projecten veel al: 7S of Canvas, Destep, ABCD-analyse, Porters 5 krachten, STP, Ansoff, marketingmix.

  Nog tips voor mijn afstudeerscriptie qua nieuwe modellen?

  Antwoord
 25. Desi

  Hey Jerome,

  Ik ben bezig met mijn onderzoeksvoorstel. Met een bestaande product wilt het bedrijf nieuwe markten betreden. Er is al een vooronderzoek gedaan, waarin een aantal markten gekozen zijn. nu moet ik onderzoeken welke markt de beste is om te betreden, waarbij er weinig aanpassingen aan het product gedaan hoeven te worden. welke theorie en modellen raadt jij mij aan?

  Groet,

  Desi

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Desi, je zou enkele markten waarvan jij een vermoeden hebt dat ze interessant zijn, verder kunnen uitdiepen met het 5 krachten model. Het zou een aanpak kunnen zijn om a.d.h.v. 3 of 4 vijf krachten modellen een meest geschikte markt te kiezen.

   Antwoord
 26. Jan

  Hi Jerome,

  Ik ben bezig met mijn scriptie. Tegenwoordig probeert de opleiding studenten uit te dagen door modellen te gebruiken die anders zijn dan de meest gebruikte, of modellen die verder de diepte ingaan (Zoals het concurrentiegedragmodel dat je noemt). Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op marktanalyse. Analyse van kanalen, afnemers, concurrenten en dit moet uitmonden in strategisch en tactisch marketingadvies. Heb jij ideeën welke modellen geschikt zijn?

  Groet,

  Jan

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Jan, daarin mag het 5-krachten model van Porter niet in ontbreken natuurlijk! Verder denk ik dat een analyse van het klantenbestand ook interessant kan zijn. Gebruik daar de klantenpiramide volgens Curry voor.

   Denk je dat het interessant kan zijn om een marktanalyse en een organisatieanalyse te confronteren om daar strategische issues te identificeren? Zoja, kijk dan eens naar de confrontatiematrix. Voor strategisch advies kun je Ansoff en de waardestrategieën van Treacy en Wiersema gebruiken. Succes!

   Antwoord
 27. Gul

  Hi Jerome,

  Ik ben momenteel aan het afstuderen en wil een aantal modellen gebruiken alleen loop ik een beetje vast. Voor mijn bedrijf moet ik onderzoeken of het werken met 1 systeem voor lead generatie (Marketing Automtion) een oplossing kan bieden om meer leads te genereren.

  Alleen weet ik dus niet welk model ik hierbij kan gebruiken.

  Nog een punt: het bedrijf is gefuseerd waardoor er meer leads gegenereerd moet worden

  Heb jij misschien een idee?

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Gul, uiteraard moet het marketingmodel in dienst staan van het resultaat dat je wilt bereiken. Dat ten eerste.

   Het toepassen van een systeem dat geschikt is voor Marketing Automation vindt plaats op tactisch beslissingsniveau binnen de vorming van marketing. Marketing tactiek staat altijd in dienst van ‘Marketingstrategie’. In hoeverre is marketingstrategie bepaald en kun jij daar op voort borduren?

   Het is zaak dat je de juiste ‘marketing-uitrusting’ kiest. Dat kun je doen met de 4P’s, 4C’s of het SIVA model.

   Antwoord
 28. Misja Swain

  Hi Jerome,

  Ik studeer commerciële economie en ben nu aan het afstuderen. Voor mijn scriptie ga ik een strategisch marketingplan schrijven.

  Jouw site is de beste die ik in de afgelopen vier jaar ben tegengekomen, perfecte leidraad!

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Wow, wat een mooi compliment Misja! Daar doen we het voor 🙂

   Antwoord
 29. Tinka

  Hoi Jerome,

  ik ben voor mijn opleiding small business and retail management bezig met een marketingplan voor een klein bedrijf wat bedrijfscoaching en persoonlijke coaching aanbied. Binnen 5 jaar zal er een bedrijfsovername plaats vinden. Nu vraag ik me af welk model ik het beste kan toepassen voor de interne analyse. Vorig jaar heb ik tijdens mijn opleiding voor een groot bedrijf het 7s model gebruikt. Deze lijkt mij bij dit bedrijf niet van toepassing. Heb je nog een goede tip?

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Tinka, indien jou het 7S model niet gepast lijkt zijn er in mijn optiek 2 alternatieven:

   Één, is het INK-model welke een alternatief is op het 7S model. Twee, is een organisatie analyse gericht op de rationele en emotionele elementen van de organisatie om sterktes en zwaktes bloot te leggen. Optie twee is een meer pragmatische uitvoering van het 7S model.

   Beantwoord dit je vraag?

   Antwoord
   • Tinka

    Hoi Jerome,

    Hier kan ik zeker wat mee! Heel erg bedankt voor de terugkoppeling, ik ga er meteen verder aan werken.

    Antwoord
 30. Jacqueline van der Oort-van Toledo

  Beste Jeroen,

  Komende maandag dien ik tijdens mijn tweede sollicitatiegesprek een fictief marketingplan tijdspad te presenteren voor de directive van het desbetreffende bedrijf.

  Ze verwachten niet dat ik de hele markt al ken. Ze willen wel graag hooflijnen en een tijdspad zien. Hoe ik een tijdspad zou invullen. Tevens geven ze aan dat ik er niet al teveel tijd aan hoeft te besteden, ongeveer 20 minute. Het gaat ze alleen om het idee.

  Heb jij voor mij een suggestie hoe ik dit zou kunnen aanpakken?

  Graag verneem ik van je. Dank je wel.

  Met vriendelijke groet,
  Jacqueline van der Oort-van Toledo

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Jacqueline,

   Hoe is de presentatie gegaan afgelopen maandag? Mijn antwoord is wellicht niet meer actueel. Maar ik zou de SMP-methode doornemen en behandelen in het gesprek.

   Antwoord
 31. Saskia Smits

  Hoi Jeroen,

  Voor mijn afstudeer scriptie wil ik onderzoeken welke marketing strategie mijn bedrijf moet kiezen om het product consumptief krediet succesvol te vermarkten.
  Ik zat zelf te denken aan de modellen Destep en 5 krachten model van Porter voor externe analyse, 7s model voor interne analyse. SWOT en confrontatie matrix voor strategie. En Ansof. Zit ik hiermee in de goede richting of heb jij andere ideeën?

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hallo Saskia,

   Wat is de reden dat je een portfolio-analyse als BCG matrix of MaBa analyse achterwegen laat? Ik denk dat met de aanvulling van een portfolio-analyse je opzet compleet is.

   In hoeverre wil je je plan aanvullen met marketingtactiek en de operationele handelingen van het uitvoeren van de marketingstrategie?

   Succes!

   Antwoord
 32. Jens

  Hi Jerome,

  Bedankt voor de heldere uitleg op de site.

  Voor mijn stage moet ik een plan schrijven voor een bedrijf in de B2B markt. Dit bedrijf richt zich dus op de dealers van hun product. Nu willen ze graag weten hoe ze de echte eindgebruikers van het product kunnen bereiken. Zou ik deze uitkomsten ook in een bepaald model kunnen zetten?

  Met vriendelijke groet,

  jens

  Antwoord
 33. Ellen

  Hi Jerome,

  Ik ben bezig met een marketingplan voor een bedrijf. Welk model is het meest geschikt om te gebruiken om te achterhalen welke marketingstrategieën het bedrijf nodig heeft?

  Er zijn er namelijk zo veel, en ik weet niet welke het duidelijkst is.

  Ik hoor graag van u.

  Ellen

  Antwoord
 34. Eva

  Hi Jerome,

  Allereerst, bedankt voor je reactie.

  Ik ben niet bezig met een marketingplan, dat is het lastige. Ik ga het effect van de acties meten en onderzoeken (Hoeveel is er meer verkocht naar aanleiding van deze actie, wat vindt de klant van de folder en de daarbijbehorende acties, wat was er van invloed op/tijdens de actie).

  Na veel gegoogled te hebben, heb ik wat modellen die ik kan gebruiken zoals bijvoorbeeld SWOT, Abell en BCG. Maar een overkoepelende theorie, plan of model kan ik niet vinden om aan het einde van het onderzoek te zeggen ik heb alles onderzocht.

  Aan het einde van het onderzoek wil ik er niet achter komen dat ik iets vergeten ben mee te nemen in het onderzoek wat wel belangrijk was.

  Groetjes,

  Eva

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Eva,

   Oei, dat is een zeer specifiek operationeel onderzoek waar ik eerlijk gezegd niet veel vanaf weet. Het gaat om een offline actie?

   Ik zou je wel verder kunnen helpen als het een online actie betreft. Zelf heb ik verschillende online campagnes met succes uitgezet. Dus daar kan ik je wel iets over vertellen.

   Groetjes Jerome

   Antwoord
   • Eva

    Beste Jerome,

    Dank voor je reactie. Ik ben er momenteel achter dat ik een marketingcommunicatie onderzoek doe haha.

    Ik ben al verder met het onderzoek en het gaat eindelijk de goede richting op!

    Toch bedankt en succes verder.

    Groetjes.

    Antwoord
   • Rémon Zilver

    Hoi Jerome,

    Ik ben erg benieuwd naar de online campagnes die je met succes hebt ingezet. Zou je me daar iets meer over kunnen vertellen?

    Met vriendelijke groet,

    Rémon Zilver

    Antwoord
 35. Eva

  Beste Jerome,

  Goede uitleg en duidelijke site!

  Na veel zoeken kwam ik hier en misschien kan je me helpen, want ik het lukt mij niet om een goed antwoord te vinden..

  Voor mijn onderzoek ben ik opzoek naar een model waarmee ik aan het einde van het onderzoek kan zeggen ja ik heb “alles” onderzocht. Ik heb dit model of deze theorie als basis gebruikt en op basis hiervan kan ik zeggen dat ik “alles” onderzocht heb.

  Ik ga onderzoeken wat de acties in verschillende folders van het bedrijf doen. Wat is jou advies?

  Ik hoor heel graag van je.

  Groetjes

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Eva,

   Ben je bezig met een marketingplan? In dat geval zou ik mezelf niet willen beperken tot één model. Ik raad je aan om de 7 stappen te gebruiken op: https://www.strategischmarketingplan.com/7-stappen/

   Enkele modellen zijn hierin essentieel. Daarnaast kun je je plan verder ‘uitdiepen’ met aanvullende modellen en analyses.

   Is je vraag hiermee beantwoord?

   Groetjes Jerome

   Antwoord
 36. Marieke

  Beste Jerome,

  Complimenten voor de zeer duidelijke en overzichtelijke site!!

  Voor het beleidshoofdstuk in mijn strategisch plan ben ik op zoek naar enkele modellen. Wat adviseer jij?

  Alvast bedankt!

  Groeten,
  Marieke

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Marieke,

   Dankjewel! 🙂

   In mijn ogen zijn de volgende modellen essentieel voor ieder commercieel strategisch plan:

   1. vijf krachten model
   2. SWOT analyse
   3. Confrontatiematrix

   Van daaruit kun je positieve en negatieve issues identificeren. Deze zijn de basis om je strategie op te baseren. Je beantwoord namelijk de issues met een passende strategie.

   Duidelijk zo?

   Groetjes Jerome

   Antwoord
 37. Renée

  Hoi Jerome,

  Zoals Robin aangaf is dit erg overzichtelijk en ook bij mijn studie komen veel modellen overeen. Kunt u mij het uitleggen wat het verschil is tussen een strategische marketingplan en een marketingplan?

  groetjes Renée

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Renée,

   Leuk dat je een bericht achterlaat. En goede vraag ook!

   Het ‘strategisch marketingplan’ is een marketingplan dat begint op strategisch niveau. Daarmee is het strategisch marketingplan ontwikkeld voor lange termijn. Ook het tactische (middellange termijn) en operatie (korte termijn) kunnen aan bod komen in een strategisch marketingplan.

   Het ‘marketingplan’ daarin tegen hoeft niet persé strategisch van aard te zijn. Het kan een tactisch plan of zelfs een operationeel plan zijn.

   Denk bijvoorbeeld aan een marketingplan waarin de marketingmix is uitgewerkt (4P’s). Of aan een operationeel marketingplan waarin de marketingactiviteiten voor het komende jaar zijn uitgewerkt.

   Conclusie: Marketingplan is een verzamelnaam voor verschillende planmatige beschrijvingen voor marketing. Het strategisch marketingplan is een planmatige beschrijving voor marketing op het lange termijn (strategisch niveau dus).

   Is hiermee je vraag beantwoord?

   Groetjes Jerome

   Antwoord
 38. Robin

  Dank voor deze informatie. Als HBO student Commerciële Economie zijn alle modellen tijdens mijn studie besproken. Dit overzicht maakt het erg helder!

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Ha Robin,

   Dankjewel voor je compliment. Leuk om te horen.
   Succes met je opleiding en als ik je ergens mee kan helpen hoor ik het graag.

   Groetjes,
   Jerome

   Antwoord
   • veerle

    Hoi Jerome,

    Ook ik zit in mijn afstudeerperiode waar ik een onderzoek uitvoer voor mijn stage. Ik doe onderzoek naar in hoeverre de collectie (het is een kledingmerk) aansluit bij de wensen en behoeften van de klant?
    Welk model zou ik het beste kunnen gebruiken? het is dus vooral gericht op hoe de klant de collectie beoordeeld op een aantal factoren zoals prijs, kwaliteit, pasvorm.

    groetjes,
    veerle

    Antwoord
    • Jerome Knoot

     Hallo Veerle, voor zover ik weet is er geen specifiek marketingmodel voor jouw vraag. Mijn advies is om eerst na te gaan welke data of informatie je nodig hebt voor het beantwoorden van deze vraag.

     Vervolgens deze data vergaren middels een specifiek ontwikkeld onderzoek. Bijvoorbeeld een enquête.

     Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Share This
Jouw marketingplan in 7 stappen

Jouw marketingplan in 7 stappen

Met deze gratis PDF...

Dankjewel, in goede orde ontvangen!