MARKETINGMODELLEN

Hoe maak je marketingmodellen Download PDF

Marketingmodellen zijn weergaven van deelgebieden in marketing, vaak ook visueel. Marketingmodellen worden uitgevoerd aan de hand van een getoetst stramien en hebben vaak hun oorsprong in de wetenschap. Sommige marketingmodellen bestaan uit een grafiek, andere marketingmodellen zijn opgebouwd door middel van een tabel of specifieke opsomming van elementen.

Marketingmodellen en -analyses

Waar marketing analyses uitsluitend gericht zijn op het identificeren van mogelijkheden voor waardecreatie, zijn marketingmodellen óók een hulpmiddel om strategieën uit te werken of marketingactiviteiten richting te geven.

Marketing analyses zijn bedoeld voor het analyseren van bepaalde deelgebieden in de macro, meso of micro omgeving en beschikken formeel niet over een visuele weergave zoals marketingmodellen dat wél hebben.

Welk marketingmodel moet ik gebruiken?

Marketingmodellen dienen als onderdeel van je marketingplan en marketingstrategie. Eén marketingmodel op zich volstaat niet (of zelden) als marketingplan of -strategie. Wanneer je meerdere marketingmodellen in de juiste volgorde gebruikt wordt duidelijk waarom je het beste een bepaalde weg kunt bewandelen.

Binnen je strategisch marketingplan zijn er vier fasen te onderscheiden;

 1. marketing onderzoek;
 2. marketing strategie;
 3. marketing tactiek;
 4. marketing operatie.

Iedere fase gebruikt zijn eigen marketingmodellen en -analyses. Een veelgebruikte verdeling staat hieronder beschreven. Let op! onderstaande indeling is niet bindend maar slechts een suggestie. Het is altijd aan jou als marketing onderzoeker om hierin de juiste keuzes te maken.

MARKETING ONDERZOEK

Marketing onderzoek staat in het teken van het identificeren van kansen en bedreigingen. Hierbij kunnen de volgende marketingmodellen je helpen.

Abell en Hammond business domain

Onderwerp: Markt
Auteur: Derek Abell

Het Business Domain wordt ook het ‘Abell model’ of het ‘Three dimensional business definition model’ genoemd. Dit model illustreert je markt vanuit het vraag- en aanbodperspectief. Het Abell model leent zich goed om te laten zien hoe je markt opgedeeld is en in welke segmenten jouw onderneming vertegenwoordigd is.

Vijf krachten model volgens Porter

Onderwerp: Markt
Auteur: Michael Porter

Dit model gaat uit van vijf fundamentele concurrentiekrachten die terugkomen in iedere markt. Volgens Michael Porter is het omgaan met concurrentie de essentie van marketingstrategie. Ook zegt de bekende marketeer dat concurrentie breder is dan enkel je directe concurrenten. Zijn vijf krachten model is gericht op de vijf concurrentiekrachten die inwerken op jouw onderneming.

BCG matrix

Onderwerp: Product portfolio
Auteur: Boston Consulting Group

De BCG matrix wordt gebruikt voor analyse van je product portfolio. Verschillende product-marktcombinaties (ook wel PMC’s genoemd) worden geanalyseerd en gecategoriseerd als; Question marks, Stars, Cash cows of Dogs. Deze veelgebruikte business termen geven aan waar in de product-levenscyclus een PMC zich bevindt.

MaBa analyse

Onderwerp: Product portfolio
Auteur: General Electric

In 1970 heeft General Electric de MaBa analyse ontworpen. De MaBa analyse is een product-portfolio analyse net als de BCG matrix. In tegenstelling tot de BCG matrix, neemt de MaBa analyse ook de marktaantrekkelijkheid op in zijn weergave. Waar de BCG matrix wordt opgesteld aan de hand van ‘marktgroei’ en ‘relatief marktaandeel’ is de MaBa analyse uitgebreid tot een confrontatie van interne en externe factoren. Daarmee geeft de MaBa analyse een meer accurate weergave.

Concurrentiegedrag Kotler

Onderwerp: Concurrenten
Auteur: Philip Kotler

Hoe gedragen concurrenten zich op jouw markt? Concurrentiegedrag is een geschikte aanvulling op het Vijf krachten model van Porter. Concurrentiegedrag zoomt in op de ‘interne concurrentie-kracht’ van de vijf concurrentiekrachten volgens Porter. Het model gaat dieper in op de rivaliteit tussen concurrenten en de strategie die ze daarbij kiezen.

Klantenpiramide

Onderwerp: Huidige klanten
Auteur: Jay Curry

Wie zijn je beste klanten? Dat is de vraag die je kunt beantwoorden met de klantenpiramide van Jay Curry. De klantenpiramide segmenteert je klantenbestand naar omzet en geeft hiervan een overzicht in een piramide-grafiek. Jay Curry baseert zijn model op het Pareto-effect, 20% van de klanten genereert 80% van de omzet.

McKinsey 7S model

Onderwerp: Organisatie
Auteur: McKinsey & Company

Het wereldwijde adviesbureau McKinsey ontwikkelde het 7S model om inzage te krijgen in zachte en harde factoren in de organisatie. Deze inzichten kunnen begeleiden bij organisatorische veranderingen. Het 7S model van McKinsey combineert rationele en harde elementen met emotionele en zachte elementen.

MARKETING STRATEGIE

Marketing strategie staat in het teken van het confronteren van externe factoren met interne factoren. Vervolgens ga je vanuit deze confrontatie marketingstrategie ontwikkelen.

Confrontatiematrix

Onderwerp: Markt fit
Auteur: Standford University

De confrontatiematrix is de vervolgstap op je SWOT analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen ga je met elkaar confronteren. Je legt – virtueel – je organisatie op je markt om te zien hoe de ‘fit’ tussen deze twee is. Het uitvoeren van een confrontatiematrix is een foutgevoelig proces. Je dient de vragen juist te interpreteren om een correcte weergave te krijgen. De output van de confrontatiematrix geeft stof voor je marketingstrategie waarbij je je organisatie optimaliseert voor jouw markt.

Ansoff matrix

Onderwerp: Groeistrategie
Auteur: Igor Ansoff

De Rus Igor Ansoff ontwikkelde de Ansoff matrix, ook wel ‘groei matrix’ genoemd al in 1957. Nog steeds wordt dit model en de termen die bij dit model horen, gebruikt om de groeistrategie te beschrijven. De Ansoff matrix categoriseert jouw beoogde groeistrategie als; marktpenetratie, productontwikkeling, marktontwikkeling of diversificatie. De Ansoff matrix is een geschikt hulpmiddel bij het beschrijven van je strategische ontwikkel-richting. De combinatie van een ontwikkel-richting met de Ansoff matrix en een strategische basis – met het model van Treacy en Wiersema bijvoorbeeld – geeft een goede fundering voor marketingstrategie.

Waardestrategieën Treacy en Wiersema

Onderwerp: Strategische basis
Auteur: Michael Treacy & Fred Wiersema

Welke waarde heeft jouw merk of organisatie in de perceptie van de markt? Sta je bekend als leverancier van een kwalitatief top-product of focust jouw organisatie zich op een superieure operatie en kostenbesparing? Treacy en Wiersema beschrijven drie type organisaties; product leadership (product innovatie), customer intimacy (klant-aandacht) en operational excellence (superieure operatie en efficiënte uitvoering). Volgens de twee marketeers is het hoofdzaak om op één aspect te excelleren – als marktleider – en de overige twee beperkt te beheersen. Daarmee vertel je de markt wáár de waardes van jouw bedrijf liggen. Wanneer je probeert te excelleren op alle drie vertel je géén verhaal.

SFA model en FOETSJE

Onderwerp: Toetsen van strategie
Auteur: In praktijk ontwikkeld

Nadat je verschillende strategische opties – of te wel verschillende mogelijkheden – hebt uitgewerkt, kun je deze opties toetsen. SFA model staat voor suitability (geschiktheid), feasibility (mogelijkheid) en acceptability (acceptatie). Je gaat kijken welke optie het beste past volgens deze criteria. De uitkomst is de meest geschikte marketingstrategie om jouw marketinguitdaging aan te gaan.

Balanced scorecard

Onderwerp: Marketingstrategie en KPI’s
Auteur: Kaplan en Norton

De Balanced Scorecard is een middel om controle te houden over de te implementeren marketingstrategie. Het is een onmisbaar onderdeel omdat het op overzichtelijke wijze inzicht geeft in de prestaties (KPI’s) van een bedrijf. Dit gebeurd op basis van vier perspectieven die bepalend zijn voor het voortbestaan van het bedrijf.

MARKETING TACTIEK

Marketing tactiek staat in het teken staat van het midden lange termijn. Binnen dit beslissingsniveau worden de marketinginstrumenten vorm gegeven.

SDP model

Onderwerp: Doelmarkt
Auteur:In de praktijk ontwikkeld

Met de stappen van het SDP model – Segmenteren, Doelmarkt-bepaling en Positioneren – ga je segmenteren en positioneren. In dit stadium van je marketingplan zul je vast voldoende informatie hebben om de markt op te delen in homogene segmenten. Vanuit deze markt-segmenten ga je de meest geschikte doelmarkt (of doelmarkten) bepalen om vervolgens een goede positionering te kiezen.

MARKETING OPERATIE

Marketing operatie of het marketing jaarplan geeft sturing aan de marketingactiviteiten op het korte termijn. Onderstaande marketingmodellen kunnen daarbij helpen.

Kosten baten analyse

Onderwerp: Return-on-investment
Auteur: In de praktijk ontwikkeld

Wat gaat je marketingstrategie kosten en wat levert het op? Die vraag wordt ondersteund in de kosten-baten analyse. Ga na welke investeringen gemaakt worden op zowel strategisch, als tactische en operationeel niveau. Wat levert deze marketing-aanpak op bij het behalen van de gemaakte doelstellingen? Dat is je financiële plaatje bij deze marketingstrategie.

Gantt chart

Onderwerp: Planning
Auteur: Henry Laurence Gantt

De Gantt Chart vind zijn oorsprong in de bouwkunde. Sinds 1910 is het een methode om projecten te plannen en te organiseren. Het model is niet alleen geschikt voor projecten in de bouw, maar heeft zich inmiddels ook bewezen in andere vakgebieden. Zo ook voor het plannen van jouw marketing-project. Je kunt eenvoudig een schematische weergave tonen van de planning van jouw marketing-programma. Dit maakt je project overzichtelijk en bestuurbaar.

Jerome Knoot

Marketing strateeg en ondernemer

Marketing toegankelijk voor iedereen" dat is mijn doel. Het Marketing Kennisplein vervult hierin de belangrijkste rol. Met e-learnings en slimme hulpmiddelen is jouw commerciële ambitie binnen handbereik. Bekijk het Marketing Kennisplein →

30 Reacties

 1. Steef

  Hi,

  Ik ben op dit moment bezig met een online marketing plan. Mijn stagebedrijf wil de specifieke doelgroep x beter leren kennen om daar met content marketing op in te kunnen spelen. Dus in iedere fase, de juiste content aan de hand van hun wensen.

  Nu vraag ik me af of er een model is om de huidige online-marketingmix in kaart te brengen? of welk alternatief er anders geschikt is?

  Mijn stagebedrijf bevindt zich in de b2b markt, zakelijke dienstverlening.

  Met vriendelijke groet,

  Antwoord
 2. Esmee

  Hi Jerome,

  Ook ik ben nu bezig met het schrijven van mijn scriptie, maar loop op dit moment helemaal vast! Mijn opdrachtgever wil weten hoe zij de doelgroep senioren het beste kunnen faciliteren op hun camping, dit kan zijn door een nieuwe service aan te bieden of de bestaande te verbeteren, alleen weten zij niet hoe. Welk model kan ik het beste gebruiken om hierachter te komen? Ik hoop dat u mij verder kan helpen!

  Met vriendelijke groet,
  Esmee

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Esmee, als je een volwaardig marketingadvies wilt uitbrengen naar je onderwijsinstelling en de opdrachtgever volstaat één model niet. Je zult meerdere marketingmodellen in een specifieke volgorde moeten gebruiken voor een volledig marketingadvies. Gebruik de SMP-methode voor de juiste volgorde.

   Antwoord
 3. Irene

  Dag Jerome,
  Zoals vele andere lotgenoten ben ik ook bezig met afstuderen. Ik wil graag een externe analyse uitvoeren voor het non-profitbedrijf waar ik advies aan ga geven, maar kan geen geschikt model vinden. Ik wil me vooral focussen op trends in de sector en concurrenten, heb jij suggesties?
  Bedankt!

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Irene, er bestaan maar weinig marketingmodellen die allesomvattend zijn. Je zult voor een goed advies al snel terecht komen bij een combinatie van marketingmodellen in de juiste volgorde. Mijn advies voor een goed marketingplan is minimaal het 5 krachten model en een SWOT en confrontatiematrix. Aan de hand daarvan kun je een strategie opstellen die je vervolgens naar een marketingmix kunt vertalen. Is dit antwoord op je vraag?

   Antwoord
 4. Dylano

  Hallo Jerome,

  Ik ben begonnen met mijn afstudeerstage bij een verffabrikant. Vanaf de recessie hebben schildersbedrijven zich ontwikkeld tot Vastgoedonderhoudsbedrijven die rechtstreeks met Woningbouwcorporaties schakelen. Dat betekent dat het voor die corporaties niet meer interessant is om met verffabrikanten aan tafel te zitten, omdat ze erop vertrouwen dat de vastgoedonderhoudsbedrijven de verf zelf wel regelen.

  Ik kan vele modellen waarschijnlijk wel gebruiken. Heb je tips hoe ik kan onderzoeken om toch weer bij de woningbouwcorporaties aan tafel te komen? En welke modellen ik het beste kan gebruiken?

  Gr. Dylano

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hallo Dylano, zoals je vast wel begrijpt bestaan er geen marketingmodellen om met woningbouwcorporaties aan tafel te komen. Daarvoor kun je diverse sales en andere tactieken gebruiken. In een sterk veranderende markt is het wel aan te raden om opnieuw naar de markt te kijken en daarop jullie koers uit te zetten. Doe dat bijvoorbeeld met het 5 krachten model en de confrontatiematrix of bekijk de SMP-methode om na te gaan welke stappen voor jouw marketingvraag relevant kunnen zijn.

   Antwoord
 5. Sindy

  Beste Jerome,

  zojuist ben ik gestart met mijn afstudeerstage bij een mediabureau. Ik houd mij bezig met 3 consumentenmagazines waarvan de omzet verbeterd kan worden volgens de Marketingafdeling. Het probleem zit met name bij de advertentieverkoop en het aantal abonnees. Heeft u nog suggesties van modellen die ik zou kunnen gebruiken?

  Tevens was mijn bedoeling om een marketing gerelateerd vraagstuk op te lossen en juist geen sales. Hoe ik het nu zie, is dat het richting sales gaat. Heet u nog suggesties om hoe ik dit twisten tot een marketing vraagstuk?

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Sindy, uiteraard is het marketingprobleem leidend bij het inrichten van je plan. Dit kan sales of marketing gerelateerd zijn, daarop heb je zelf weinig grip.

   Allereerst zou ik nagaan wat de uitdaging (dit wordt het marketingprobleem genoemd) precies is en of deze strategisch, tactische of operationeel van aard is. Indien het een strategisch probleem betreft kun je de 7 stappen van de SMP methode gebruiken.

   Antwoord
 6. Marleen

  Beste Jerome,

  Voor mijn scriptie ga ik de Duitse markt van taalinstituten onderzoeken, aangezien mijn bedrijf uit deze markt meer klanten verwacht te kunnen halen.

  Voor het marktonderzoek dacht ik aan de 5 krachten van Porter. Voor de interne en externe analyse de veel gebruikte SWOT en PESTLE, en de customer analysis of Ferrell.

  Bij de strategie en planning modellen kom ik er echter niet helemaal uit. Voor de strategie een confrontatiematrix en eventueel een TOWS? Heb jij aanbevelingen voor mijn marketingplan?

  Groetjes

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Marleen,

   Heel goed om te zien dat je een duidelijke structuur hebt voor je marketingplan. Voor de strategie fase adviseer ik waardestragieën en het Ansoff matrix erbij te pakken.

   Succes met je marketing onderzoek!

   Antwoord
 7. Ellen

  Hi Jerome,
  Ook ik heb een vraagstuk waar ik mee bezig ben. Het gaat over een bedrijf die graag wilt weten of een bepaald gebied, in dit geval de Botlek een geschikt gebied zou zijn om hier mee samen te werken ( soort mark/gebied onderzoek )

  Nu is het zo dat ik via fieldresearch veel ga ondernemen maar om de kansen en bedreigingen in kaart te brengen maak ik gebruik van het ansoff matrix en het abcd model. Zou u dit ook adviseren? En om de mogelijkheden te onderzoeken de SWOT?

  Bestaat er ook een model om operationele zaken weer te geven waar het bedrijf rekening moet houden?

  Ik hoor graag van u.

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hoi Ellen,

   Het ABCD model is inderdaad een uitstekend middel om sterktes en zwaktes in kaart te brengen op brancheniveau. Mijn advies is om ook een vijf krachten model in je onderzoek op te nemen.

   Vervolgens kun je de SWOT analyse en een confrontatiematrix uitvoeren. Pas daarna komt de Ansoff matrix aan bod.

   Om operationele zaken vooruit te plannen adviseer ik een Gantt chart.

   Is dit antwoord op je vraag?

   Antwoord
   • Ellen

    Super!! Altijd lastig om passende modellen te gebruiken voor de deelvragen!! Het bedrijf is een recruitment bureau die wil kijken of het botlek gebied interessant is voor eventuele samenwerkingen met gevestigde bedrijven. Hier kom ik al een heel eind mee!
    Bedankt voor de snelle reactie!

    Groeten Ellen

    Antwoord
     • Ellen

      Nog een klein vraagje Jerome! Bestaat er ook een model die bedrijven filtert?

      Zoals een filtermodel! Ik weet dat er een landen filtermodel bestaat, echter moet ik in mijn onderzoek vanuit 255 bedrijven een selectie moet maken voor eventuele samenwerkingen..

      Heb alleen geen idee hoe ik dit kan doen ..
      is het mogelijk dat is zelf een soort filtermodel verzin?

      Ik hoor graag van u.

      Groetjes Ellen

      Antwoord
      • Jerome Knoot

       Hoi Ellen,

       Ik weet niet precies of de Curry analyse voor jouw vraagstuk een oplossing kan zijn. Maar ik adviseer je om daar eens naar te kijken.

       Groetjes,

 8. Marwan

  Hallo Jerome,

  Ook ik ben aan het afstuderen en ik moet onderzoek doen voor een reisorganisatie die zich wilt richten op een nieuwe markt. Na dat ik de potentiële nieuwe doelgroep heb uitgelicht zal ik eerst inzicht moeten krijgen in de behoeften van deze doelgroep. Vervolgens moet ik gaan onderzoeken op welke manier het bedrijf deze groep het best kan benaderen om over te gaan tot aankoop van het product. Welk(e) model(len) raad u mij aan hiervoor te gebruiken?

  Met vriendelijke groet,
  Marwan

  Antwoord
   • Marwan

    Hoi Jerome,

    Bedankt voor het antwoord.
    Ik had nog een vraagje, ik moet ook bedrijfsprofielen opstellen van de potentiële klanten. Heeft u een tip hoe ik dit het best kan uitzoeken en uiteindelijk onder verdelen. Kan hier namelijk niet echt een model of theorie voor vinden.

    Met vriendelijke groet,
    Marwan

    Antwoord
    • Jerome Knoot

     Hoi Marwan, ligt er een beetje aan wat je precies bedoelt met bedrijfsprofielen. Wellicht dat je geholpen bent met het SDP model.

     Antwoord
 9. Chris

  Hoi Jerome,

  Momenteel ben ik aan het afstuderen. Ik schrijf mijn scriptie voor een B2C bedrijf die graag zijn huidige afnemers wil inzetten om meer afnemers te krijgen. Ik dacht hierbij zelf aan een groeistrategie, in dit geval ansoff. Welke modellen zou ik nog meer kunnen gebruiken als we praten over een groeistrategie.

  Groet,
  Chris

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hallo Chris,

   Groeistrategie van Ansoff is een goede optie inderdaad. Je Ansoff verder aanvullen met een strategische basis in de vorm van Waardestrategieën volgens Treacy en Wiersema.

   Groetjes,
   Jerome

   Antwoord
 10. Samantha

  Beste Jerome,

  Ik zoek een model dat ik kan gebruiken voor mijn interne analyse. Het gaat om een kleine, nieuwe organisatie, dus een 7S model is volgens mijn begeleider niet geschikt voor deze organisatie. Welk model is wel geschikt voor een kleine organisatie (bestaande uit 3 personen)?

  Mvg,

  Samantha

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hallo Samantha,

   In mijn opzicht is het 7S model het meest geschikte model voor een analyse van de organisatie. Is het een optie om een afgeslankte versie van het 7S model uit te voeren om de efficiëntie te waarborgen?

   Antwoord
   • Samantha

    Hoi Jerome,

    Bedankt voor je reactie. Ik heb nu inderdaad een afgeslankte versie gebruikt. Ik heb nu de in plaats van alle 7 factoren alleen de zachte factoren omschreven (stijl, shared values, staff en skills) met als onderbouwing dat deze moeilijker te veranderen zijn dan de harde factoren. Is deze keuze logisch voor een klein bedrijf?

    Antwoord
 11. Glenn Meeks

  Beste Jerome,

  Ik moet momenteel een marketingplan schrijven met betrekking op de naamswijziging van mijn stage bedrijf. Ze hebben nog nooit eerder een marketingplan gemaakt.

  Vooralsnog heb ik me voorgenomen om een marketingmix, 7s-model en eventueel Treacy en Wiersema te gaan gebruiken voor de interne analyse. Voor de externa analyse wil ik een DESTEP gebruiken, maar ook het vijf krachten model en het concurrentiegedrag van Kotler.

  Heb je eventueel aanvullingen, of denk je dat ik teveel modellen ga gebruiken?

  Groetjes,

  Glenn Meeks

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Hallo Glenn, je gebruikt maar zelden teveel marketingmodellen. Hoewel je natuurlijk wel altijd de productiviteit van het maken van marketingmodellen in ogenschouw moet houden. Als je alleen maar in marketingstrategie blijft hangen, gebeurt er nog steeds weinig.

   Voor je marketingonderzoek heb je een goede keuze gemaakt. Ik mis echter de confrontatie van beide in bijvoorbeeld een confrontatiematrix. En hoe ga je vervolgens de bevindingen in de confrontatiematrix vertalen naar strategie, tactiek en operatie?

   Antwoord
 12. Stephanie

  Hee Jerome,

  Allereerst wat een fijne site! Zo één als deze vindt je bijna niet..

  Momenteel ben ik bezig met afstuderen. Het bedrijf bevindt zich in de B2B-markt en is een fiscaal adviseur.

  De scriptie is gebouwd op het volgende vraagstuk:
  Wat is de huidige en de gewenste externe communicatiestrategie van XX vanuit het perspectief van de wensen en behoeften van de huidige en potentiele klanten?

  Het bedrijf moet hoognodig beter en meer gaan communiceren naar buiten toe en heeft hiervoor een marketingcommunicatiestrategie nodig.

  Welke modellen zou ik het beste kunnen gebruiken?

  Bedankt alvast voor je reactie.

  Groetjes,
  Stephanie

  Antwoord
  • Jerome Knoot

   Dankjewel Stephanie, dat horen we graag 🙂

   In mijn optiek zijn de waardestrategieën van Treacy en Wiersema een belangrijk onderdeel van een goede marketingcommunicatie strategie. Uiteraard dient hier goed onderzoek aan vooraf te gaan.

   Heb je al eens naar Floor en van Raaij gekeken? Dat is iets voor jou denk ik.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Share This
Jouw marketingplan in 7 stappen

Jouw marketingplan in 7 stappen

Met deze gratis PDF...

Dankjewel, in goede orde ontvangen!