MARKETING JAAR PLAN

Actieplan voor marketing operatie
Download PDF

Een marketing jaar plan is belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het geeft een handvat bij het ontplooien van je marketing activiteiten. In het marketing jaar plan is vastgelegd hoe de marketingstrategie en marketingtactiek in uitvoering gebracht gaat worden. Dit noemen we ook wel marketing operatie.

Implementatie van de marketingstrategie

Wat moet er gebeuren om jouw strategisch marketingplan om te zetten in daden. Wie moet welke werkzaamheden doen? En wanneer moet dit gebeuren? Een strakke organisatie in bijvoorbeeld een Gant-chart biedt houvast bij de vertaling van strategisch marketingplan naar marketing.

Financiering van het marketingplan

Ook niet onbelangrijk is de financiering van jouw strategisch marketingplan. Wat kost dit strategisch marketingplan en wat levert het op? De Kosten Baten analyse geeft hier uitkomst. Om toestemming te krijgen van de beleidsvoerders in de organisatie zul je ze moeten overtuigen van een goede ROI, Return on Investment. Daarom mag er geen speld tussen deze paragraaf te krijgen zijn. Besteedt voldoende aandacht tijdens je directie presentatie aan de financiering en opbrengsten van het strategisch marketingplan. Wees voorbereid op onderhandelingen over de financiering ervan. Beleidsvoerders kunnen je onder druk zetten om dit strategisch marketingplan voor minder geld dan jij begroot hebt uit te voeren.

Jouw marketingplan snel en gemakkelijk samenstellen

Evaluaren en bijsturing

Met een schematische planning als in een Gant-chart wordt evaluatie en bijsturen gemakkelijker gemaakt. Je kunt in dit schema alternatieve scenario’s vastleggen indien het nominale strategisch marketingplan niet uitgevoerd kan worden. Wees voorbereid op tegenslagen en tegenvallende resultaten bij de uitvoering van je strategisch marketingplan. Indien je ze vastlegt in je plan, kan er beter op worden geanticipeerd. Beschouw het strategisch marketingplan als een dynamisch plan. Macro en Meso factoren blijven in beweging. Je kunt een strategisch marketingplan niet voor 10 schrijven zonder al die tijd wijzigingen aan te brengen. Je zult het strategisch marketingplan periodiek moeten herzien. Houdt dit bij het schrijven in ogenschouw.

Fall back scenario

Mocht bijsturing niet baten, wanneer treedt het fall-back scenario in? En wat houdt het fall-back scenario in? Leg in je strategisch marketingplan vast hoe de organisatie moet handelen wanneer het plan niet uitgevoerd kan worden.

Jerome Knoot Strategischmarketingplan.com

Jerome Knoot

Marketing strateeg en ondernemer

Marketing toegankelijk voor iedereen" dat is mijn doel. Het Marketing Kennisplein vervult hierin de belangrijkste rol. Met e-learnings en slimme hulpmiddelen is jouw commerciële ambitie binnen handbereik. Bekijk Marketingbright Academy

1 Reactie

  1. Chantal

    Ik had een vraag met betrekking tot de strategische ontwikkelingsrichting. De organisatie waarvoor ik een strategie schrijf heeft een marktaandeel van 79%. Het marktaandeel wilt de organisatie behouden, maar uit onderzoek blijkt dat de kenmerken van het productaanbod niet meer geheel aansluit bij de wensen en behoeften van de markt. Ik dacht dat het zou gaan om een consolidatiestrategie, maar volgens mij is dit niet juist.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jouw marketingplan in 7 stappen

Jouw marketingplan in 7 stappen

Met deze gratis PDF...

Controleer je email inbox!

Share This