FOCUSSTRATEGIE

Concurreren in een nichemarkt
Download PDF

Focusstrategie is gericht op het concurreren in een niche van de markt in plaats van de totale markt.

Wat is focusstrategie?

Focusstrategie is een concurrentiestrategie waarbij de onderneming zich richt op één segment of niche, in plaats van op de gehele doelgroep. Dankzij deze focus kan de organisatie de afnemers van dat segment beter bedienen, omdat er meer aandacht en tijd aan hen wordt besteed. Er kan zo beter worden ingespeeld op de behoeften van de consument.

Differentiatiefocus en kostenfocus

Binnen de focusstrategie wordt een keuze gemaakt tussen kostenfocus en differentiatiefocus:

Kostenfocus

Bij kostenfocus strategie biedt de onderneming een product of dienst aan in een nichemarkt voor een zo laag mogelijke prijs. Dat is haalbaar schaalvoordelen, technologische vernieuwingen, standaardisatie, lage arbeidskosten en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

It’s only by saying “No” that you can concentrate on the things that are really important.

Steve Jobs (1955-2011)

Medeoprichter en voormalig topman, Apple

Differentiatiefocus

Bij differentiatiefocus strategie biedt de onderneming een product of dienst aan in een nichemarkt waarin het product of de dienst zich onderscheidt met unieke eigenschappen. Daarbij verandert de functionaliteit niet of nauwelijks. Differentiatie ontstaat bijvoorbeeld door het veranderen van het design, imago, de prijs of de verkoop via unieke verkoopkanalen. De afwijkende eigenschappen zorgen ervoor dat een hogere prijs gevraagd kan worden voor het product of de dienst dan het geval is bij concurrenten.

Jouw marketingplan snel en gemakkelijk samenstellen

Concurrentiestrategie van Michael Porter

Kostenfocus en differentiatiefocus zijn afgeleid van de concurrentiestrategieën kostenleiderschap en differentiatiestrategie van Michael Porter. Beide marketingstrategieën zijn op zichzelf staande concurrentiestrategieën, maar komen ook terug in de focusstrategie, de derde generieke concurrentiestrategie van Porter.

The essence of strategy is choosing what not to do.

Michael Porter

Professor en managementgoeroe op het gebied van, strategie

Focusstrategie voorbeeld bij Philips

Philips is een goed voorbeeld van een bedrijf dat ooit begon met één product, namelijk gloeilampen, en vervolgens heel breed diversifieerde. Er werden heel veel producten gemaakt voor veel verschillende soorten mensen. Deze verbreding ging fout voor Philips; er was behoefte aan focus. De hoofdaandacht werd daarom verlegd naar een bedrijf waar leefstijl en gezondheid centraal stonden. Dit leidde tot de verkoop van de divisies Halfgeleiders en Componenten. In 2016 is daaropvolgend eerst Philips Lighting en vervolgens Lumileds (gedeeltelijk) verkocht. Philips richt zich vandaag de dag vooral op de niche medische zorgtechnologie en verzorgingsproducten en dat legt het bedrijf geen windeieren.

Jouw marketingplan snel en gemakkelijk samenstellen

Generieke concurrentiestrategie Porter

Focusstrategie is zoals genoemd één van de drie generieke concurrentie strategieën van Porter. Focusstrategie is eigenlijk een specifieke variant van differentiatie en kostenleiderschap, in dit geval toegespitst op een nichemarkt. De concurrentiestrategieën vertonen overeenkomsten met de waardestrategieën van Treacy en Wiersema; product leadership en operational excellence.

Een uitgebreide vergelijking van de verschillende concurrentiestrategieën is te vinden in het artikel Marketingstrategieën.

Marijn Mulders Lean Startup expert

Monique van der Linde

Journalist marketing en commercie

Monique is een gedreven onderneemster en heeft in de combinatie van haar commerciële en journalistieke achtergrond, de uitdaging gevonden om complexe marketing onderwerpen in jip-en-janneke taal uit te leggen. Daarmee maakt ze marketing toegankelijk voor een groot publiek.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jouw marketingplan in 7 stappen

Jouw marketingplan in 7 stappen

Met deze gratis PDF...

Controleer je email inbox!

Share This