SWOT ANALYSE MAKEN

Stappenplan om jouw SWOT analyse te maken
SWOT analyse samenstellen

Een SWOT-analyse geeft inzage in de sterktes en zwaktes van de organisatie en de kansen en bedreigingen in de markt. Maar hoe kun je een SWOT-analyse maken voor jouw bedrijf? Ik leg het voor je uit in dit handige stappenplan.

Wat is een SWOT-analyse?

De SWOT-analyse is een onmisbaar onderdeel van je marketingplan. Je onderzoekt de sterktes (Strengths) en zwaktes (Weaknesses) van de organisatie en bekijkt welke kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) er spelen in de branche en op de gehele markt. Hiermee krijg je inzage in de huidige stand van zaken, zodat je kunt toewerken naar een goede strategiebepaling en deze kunt opnemen in je strategisch marketingplan.

SWOT-analyse stappenplan

Wat moet je doen om een SWOT-analyse te maken? Aan een goede SWOT-matrix gaat een heel onderzoek vooraf. We leggen in een kort stappenplan uit welke fasen je doorloopt als je een SWOT-analyse wilt maken. We laten je ook zien wat de vervolgfasen zijn die leiden tot de strategiebepaling.

1 Maak een situatieanalyse

Je maakt een situatieanalyse waarbij je de huidige stand van zaken onderzoekt. Je wilt weten waar het bedrijf nu staat, welke trends er in de markt spelen en hoe de organisatie zich gedraagt. Dit doe je met behulp van de externe analyse en de interne analyse in stap 1a en 1b.

Vaak werkt het fijn om eerst doelstellingen voor je situatieanalyse te formuleren voordat je verder gaat met je externe analyse. Beschrijf de aanleiding van het probleem en formuleer de doelstellingen die je met behulp van de situatieanalyse wilt bereiken. Dit zorgt dat je oplossingsgericht kunt beginnen met je analyse.

1a Maak een externe analyse

Tijdens de externe analyse onderzoek je alle externe factoren, oftewel invloeden buiten de organisatie, op meso niveau en macro niveau. Dit onderzoek focust zich op de gehele bedrijfstak/branche, de gehele markt, de afnemers, de concurrentie en de distributie. Deze externe analyse levert uiteindelijk kansen en bedreigingen op.

Jouw SWOT-analyse snel en gemakkelijk samenstellen

1b Maak een interne analyse

Tijd voor de volgende stap van je situatieanalyse en tevens een heel belangrijk onderdeel van de SWOT-analyse; de interne analyse. De tegenhanger van de externe analyse is de interne analyse. Je onderzoekt de positieve kanten en de verbeterpunten van de organisatie. Hierbij analyseer je de waardeketen, de marketing, de klanten, de financiën en de organisatie zelf. Dit onderzoek levert sterktes en zwaktes op. De interne analyse focust zich op de micro omgeving van het bedrijf en wordt daarom ook wel ‘sterkte-zwakte-analyse’ genoemd.

2 Stel het SWOT-model samen

De uitkomsten uit de interne en externe analyse vormen samen de situatieanalyse en vormen de input voor je SWOT-analyse. In de SWOT-matrix rangschik je deze bevindingen naar prioriteit; de ‘zwakte’ die de meeste aandacht verdient, staat bovenaan en de ‘zwakte’ die de minste aandacht verdient, staat onderaan.

Vervolgens maak je deze rangschikking ook voor sterktes, kansen en bedreigingen. De tool neemt per onderdeel alleen de belangrijkste 3 factoren op in je matrix, om de analyse overzichtelijk te houden. Hier zie je een mooi voorbeeld van de SWOT-analyse:

3 Maak een confrontatiematrix

De top 3 van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vormen weer de input voor de confrontatiematrix. In de confrontatiematrix beoordeel je of een sterkte of zwakte een kans of bedreiging kan benutten of tegenhouden. Zo krijg je te zien hoe de aansluiting met de markt eruit ziet. Dit noemen we de ‘markt-fit’. De confrontatieanalyse ziet er als volgt uit:

De tool voor SWOT- en confrontatiematrix is onderdeel van ons Kennisplein en biedt de mogelijkheid om met een simpele enquête input te verzamelen onder je collega’s of om zelf de input te geven. Je stelt bijvoorbeeld simpel de vraag ‘In hoeverre kan sterkte x ons helpen bij het benutten van kans y’. Met de input van collega’s en jezelf krijg je je markt-fit uiteindelijk nog scherper in beeld.

Jouw SWOT-analyse snel en gemakkelijk samenstellen

4 Bepaal de marketingstrategie

De strategiebepaling is een direct gevolg van de SWOT-analyse en confrontatiematrix. Hoe donkerder de groene en rode kleuren in de confrontatiematrix zijn, des te urgenter de positieve of negatieve issues zijn. Nu volgt de vraag: hoe kun je negatieve issues afzwakken en positieve issues uitbouwen? Je kunt een marketingstrategie ontwikkelen waarbij je deze vraag beantwoordt.

Zodra de strategie is bepaald, ben je er nog niet. De gekozen strategie geeft input voor de marketingmix en uiteindelijk voor het marketingjaarplan.

Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.

H. Jackson Brown

New York Times bestseller

SWOT-analyse maken voor jouw bedrijf

Ga nu zelf aan de slag met het maken van een SWOT-analyse voor jouw bedrijf. Een handig instrument dat je helpt bij het opstellen van een SWOT-analyse en confrontatiematrix voor jouw bedrijf, is de SWOT- en confrontatie-generator.

De afbeelding hierboven is een screenshot uit onze tool voor jouw SWOT-analyse. Het eindresultaat is een overzicht van de aansluiting tussen je markt en organisatie in een confrontatiematrix weergegeven.

Lukt het je niet om een SWOT-analyse te maken? Heb je vragen of hulp nodig? Ik kan je hier uiteraard bij helpen. Ik hoor graag van je in een reactie hieronder en ik kom bij je terug met antwoord!

Marijn Mulders Lean Startup expert

Monique van der Linde

Journalist marketing en commercie

Monique is een gedreven onderneemster en heeft in de combinatie van haar commerciële en journalistieke achtergrond, de uitdaging gevonden om complexe marketing onderwerpen in jip-en-janneke taal uit te leggen. Daarmee maakt ze marketing toegankelijk voor een groot publiek.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jouw marketingplan in 7 stappen

Jouw marketingplan in 7 stappen

Met deze gratis PDF...

Controleer je email inbox!

Share This